Välityslauseke

Alla on kuvattu mallivälityslausekkeet, joita osapuolten suositellaan käyttävän sopiessaan riitojen ratkaisemisesta Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti.

Suomeksi

Tavallinen välityslauseke:

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti.

Huomautus: Osapuolten suositellaan lisäksi harkitsevan seuraavista seikoista sopimista:

(a) Välimiesoikeus on [yksijäseninen / kolmijäseninen].
(b) Välimiesmenettelyn paikka on [kaupunki ja maa].
(c) Välimiesmenettelyn kieli on [mainittava kieli].

Välityslauseke ilman pikaturvaamismenettelyä:

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Pikaturvaamismenettelyä koskevia määräyksiä ei kuitenkaan sovelleta riidan ratkaisemisessa.

Huomautus: Osapuolten suositellaan lisäksi harkitsevan seuraavista seikoista sopimista:

(a) Välimiesoikeus on [yksijäseninen / kolmijäseninen].
(b) Välimiesmenettelyn paikka on [kaupunki ja maa].
(c) Välimiesmenettelyn kieli on [mainittava kieli].

 

Englanniksi

Standard arbitration clause:

Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach, termination or validity thereof, shall be finally settled by arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the Finland Chamber of Commerce.

Note: Parties may wish to consider adding:

(a) The number of arbitrators shall be [one / three].
(b) The seat of arbitration shall be [town and country].
(c) The language of the arbitration shall be [ ].

Arbitration clause without Emergency Arbitrator:

Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach, termination or validity thereof, shall be finally settled by arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the Finland Chamber of Commerce. The Emergency Arbitrator provisions shall not apply.

Note: Parties may wish to consider adding:

(a) The number of arbitrators shall be [one / three].
(b) The seat of arbitration shall be [town and country].
(c) The language of the arbitration shall be [ ].

 

Ruotsiksi

Vanlig skiljeklausul:

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Centralhandelskammarens skiljedomsregler.

Notera: Parterna rekommenderas dessutom att överväga följande tillägg:
(a) Skiljenämnden ska bestå av [en skiljeman / tre skiljemän].
(b) Skiljeförfarandets säte ska vara [stad och land].
(c) Språket för skiljeförfarandet ska vara [ange språk].

Skiljeklausul utan interimistisk skiljeman:

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Centralhandelskammarens skiljedomsregler. Bestämmelserna gällande interimistisk skiljeman ska inte tillämpas.

Notera: Parterna rekommenderas dessutom att överväga följande tillägg:

(a) Skiljenämnden ska bestå av [en skiljeman / tre skiljemän].
(b) Skiljeförfarandets säte ska vara [stad och land].
(c) Språket för skiljeförfarandet ska vara [ange språk].