FAI hakee Case Manageria määräaikaiseen työsuhteeseen (secondment) välimiesmenettelyn erikoistumisohjelmassa

Hae 15.12.2021 mennessä

Lisätietoja: FAI pääsihteeri Sanna Kaistinen, sanna.kaistinen(a)arbitration.fi, 0503078327

Hakemukset: tyopaikat(a)chamber.fi

FAI määrää välimiehiä kotimaisiin ja kansainvälisiin välimiesmenettelyihin sekä hallinnoi menettelyjä, jotka käydään Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen tai nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. FAI voi myös toimia nimeävänä tahona UNCITRAL:n välimiesmenettelysääntöjen mukaisissa menettelyissä ja nimetä välimiehiä ad hoc -menettelyihin. Lisäksi FAI hallinnoi Keskuskauppakamarin sovittelusääntöjen mukaisia menettelyjä. FAI:n tiimissä olet osa Keskuskauppakamarin työyhteisöä.


Mitä FAI:n välimiesmenettelyn erikoistumisohjelma tarjoaa?

FAI:n välimiesmenettelyn erikoistumisohjelma on noin vuoden mittainen secondment tai määräaikainen työsuhde Keskuskauppakamarin välimieslautakunnassa. Ohjelma on tarkoitettu riidanratkaisun ja välimiesmenettelyn parissa työskenteleville juristeille.

Toimit ohjelman ajan FAI:n tiimissä Case Managerina. Case Managerit ovat juristeja, jotka huolehtivat välimiesmenettelyjen hallinnointiin liittyvistä tehtävistä sekä muista FAI:n toimintaan ja kehittämiseen liittyvistä töistä.

Case Managerin tehtävien ohella pääset osallistumaan FAI:n suosittuun välimieskouluun syksyllä 2022. Lisäksi sinulla on mahdollisuus osallistua muihin FAI:n järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin sekä olla mukana instituutin markkinointityössä. Tarjoamme myös mahdollisuuden kirjoittaa artikkeleita, blogipostauksia tai juttutiivistelmiä sekä seurata aktiivisesti välimiesmenettelyn kehitystrendejä.

Ohjelman suoritettuasi olet välimiesmenettelyn asiantuntija ja sinulla on uniikki tuntemus välitysinstituutin toiminnasta. Tunnet FAI:n prosessit ja käytänteet ja olet hankkinut hyödyllistä osaamista asiamiehenä ja välimiehenä toimimiseen. Olet kehittänyt valmiuksiasi keskustella ja viestiä välimiesmenettelyyn liittyvistä kysymyksistä sekä selvittää ja analysoida niitä. Olet myös luonut ammatillisen verkoston välimiesmenettelyn alalla tai kehittänyt jo olemassa olevia verkostojasi.


Kenelle ohjelma on suunnattu?

Ohjelma on suunnattu riidanratkaisun ja välimiesmenettelyn parissa työskenteleville juristeille, joilla on vähintään noin kahden (2) vuoden valmistumisen jälkeinen työkokemus asianajotoimiston riidanratkaisuryhmässä tai muu vastaava työkokemus riidanratkaisusta ja välimiesmenettelystä.

Ohjelma on lähtökohtaisesti tarkoitettu noin vuoden mittaiseksi secondmentiksi muusta työstäsi esimerkiksi asianajotoimistossa. Sovimme ohjelman tarkan pituuden ja muut järjestelyn käytännön seikat valituksi tulevan henkilön kanssa erikseen.

Otamme hakemuksia vastaan myös henkilöiltä, joille secondment-järjestely muusta työstä ei ole mahdollinen. Työsuhde on joka tapauksessa määräaikainen ja sen pituudeksi sovitaan noin vuosi.


Mitä odotamme sinulta?

Edellä todetun työkokemuksen lisäksi toivomme, että haluat aktiivisesti kehittää asiantuntemustasi ja uraasi välimiesmenettelyn alalla. Sinulla on Case Managerin työssä tarvittavaa huolellisuutta, koordinointitaitoja ja yhteistyökykyä. Olet innostunut tulemaan osaksi FAI:n positiivista ja energistä tiimiä.

Työ edellyttää sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa. Muu kielitaito on eduksi.


Hakuprosessi

Pyydämme lähettämään hakemuksen ja CV:n viimeistään 15.12.2021 osoitteeseen tyopaikat(a)chamber.fi. Käsittelemme hakemuksia ja haastattelemme hakijoita jo ennen hakuajan umpeutumista.

Ohjelma alkaa viimeistään 1.2.2022. Myös aikaisempi aloitus on mahdollinen.

Lisätietoja: FAI pääsihteeri Sanna Kaistinen, sanna.kaistinen(a)arbitration.fi, 0503078327

 

Posted in News |