Joustava ja kustannustehokas välimiesmenettely kasvattaa suosiotaan

Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan hallinnoimasta välimiesmenettelystä on hyvää vauhtia tulossa yhä tunnetumpi ja tunnustetumpi yritysten riidanratkaisukeino. Vuosi 2013 oli hakemusmääriltään ennätyksellinen Keskuskauppakamarin välimieslautakunnalle. Jo toista vuotta peräkkäin hakemuksia on saatu enemmän kuin koskaan aiemmin lautakunnan yli 100-vuotisen historian aikana.

Välimiesmenettely on tuomioistuinmenettelylle vaihtoehtoinen riidanratkaisukeino. Asianosaiset voivat sopia välityssopimuksessa siitä, että mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyssä, jossa annettu välitystuomio on lopullinen. Välimiesmenettelyn etuja ovat muun muassa sen kustannustehokkuus ja joustavuus.

Kesällä 2013 voimaan tulleet Keskuskauppakamarin uudet välimiesmenettelysäännöt vastaavat osaltaan kasvavaan suosioon. Ne edistävät entisestään Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan hallinnoiman välimiesmenettelyn kustannustehokkuutta ja joutuisuutta yritysten riidanratkaisukeinona. Lisäksi uusissa säännöissä on painotettu asianosaisten päätäntävallan merkitystä välimiesmenettelyn käytännön järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Kustannustehokas ja joustava vaihtoehto

Välimiesmenettelyyn viittaava välityslauseke on tarkoituksenmukainen ja lähes välttämätön kansainvälisissä liikesuhteissa. Yritykset eivät halua ratkoa sopimusriitojaan vastapuolensa kotivaltion tuomioistuimessa. Lisäksi välitystuomiot tunnustetaan ja voidaan panna täytäntöön laajalti lähes kaikkialla maailmassa. Yritysten on siksi tärkeää muistaa lisätä välityslauseke sopimuksiinsa. Mallivälityslausekkeet löytyvät välimieslautakunnan nettisivuilta.

Uudet säännökset välimiesmenettelyn kustannusten määräämisestä ja siitä, että välimiehet ja asianosaiset ovat velvollisia välttämään tarpeettomia kustannuksia antavat yrityksille aiempaa paremmat edellytykset arvioida välimiesmenettelyn kokonaiskustannukset etukäteen. Olennaisia ovat myös vaatimukset prosessiaikataulusta ja asian joutuisasta käsittelystä. Vuonna 2012 vireille tulleiden normaalisääntöjen mukainen käsittelyaikojen mediaani olikin vain 8 kuukautta ja nopeutettujen sääntöjen mukaisissa menttelyissä 3 kuukautta. Myös koko välimiesmenettelyprosessin kattava asianosaisiinkin ulottuva salassapitovelvollisuus on nyt kirjattu sääntöihin.

Katse kohti kansainvälisiä markkinoita

Vuonna 2013 Keskuskauppakamarin välimieslautakunnalle tulleissa hakemusmäärissä rikottiin ennätyksiä. Välimieslautakunnalle tuli vuoden 2013 aikana 80 hakemusta, mikä on enemmän kuin koskaan sen 103-vuotisen toiminnan aikana. Vuonna 2010 vastaavana kautena hakemusmäärä oli 57 kpl, eli kolmessa vuodessa hakemusmäärät ovat kasvaneet 40 prosenttia. Vuoden 2013 hakemuksista neljäsosa oli kansainvälisluonteisia hakemuksia, mikä osoittaa suosion lisääntyneen myös kansainvälisesti.

Suomi tarjoaakin erinomaisen välimiesmenettely-ympäristön. Suomi on korruptoitumaton maa ja meillä on välimiesmenettelylle myönteinen tuomioistuinjärjestelmä. Uudet välimiesmenettelysäännöt vastaavat lisäksi kaikilta osin parhaita kansainvälisiä käytänteitä, ja lautakunnan jäseniksi on uudistuksen yhteydessä kutsuttu joukko kansainvälisen välimiesmenettelyn tunnettuja ja arvostettuja erityisosaajia.

Nämä ovat Suomen markkinointivaltteja maailmalla suomalaisen tehokkuuden ja luotettavuuden lisäksi. Todellisesta kansainvälisestä läpimurrosta voidaan puhua siinä vaiheessa, kun ulkomaalaiset sopijapuolet valitsevat sopimukseensa Keskuskauppakamarin suositteleman riidanratkaisulausekkeen ja asiamiehikseen suomalaisjuristit.

Meillä välimieslautakunnassa on vahva tahto kehittää ja tehdä tunnetuksi vaihtoehtoista riidanratkaisukeinoamme. Sääntöjen ohella uudistamme myös organisaatiomme toimintatapoja tehokkaammiksi  ja pyrimme parantamaan suomalaisten välimiesten ja asiamiesten osaamista entisestään koulutuksen avulla.

Lue lisää:

Keskuskauppakamarin tiedote: Välimiesmenettelyn suosiossa rikotaan ennätyksiä

Tallennettu kategorioihin Yleinen |