Miksi käydä välimiesmenettely Suomessa?

Välimiesmenettelyä käytetään vakiintuneesti liike-elämän riidoissa vaihtoehtona tuomioistuinmenettelylle. Välimiesmenettelyn etuja ovat sen nopeus, joustavuus ja luottamuksellisuus. Asianosaiset voivat sopia esimerkiksi kirjallisessa välityssopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä siitä, että mahdolliset niiden väliset erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyssä. Välityslauseke on tarkoituksenmukainen ja lähes välttämätön kansainvälisissä liikesuhteissa.

Suomi tarjoaa erinomaisen välimiesmenettely-ympäristön myös kansainvälisiin välimiesmenettelyihin. Lainsäädännöllinen kehys on toimiva ja Suomessa on välimiesmenettelylle myönteinen tuomioistuinjärjestelmä. Lisäksi Suomi on turvallinen ja korruptoitumaton maa jonka sijainti on erinomainen idän ja lännen välissä. Nämä ovat Suomen markkinointivaltteja maailmalla suomalaisen tehokkuuden ja luotettavuuden lisäksi.

Korkea koulutuksen taso ja osaaminen takaavat sen, että Suomessa on osaavia välimiehiä ja asiamiehiä myös kansainvälisiin riitoihin. Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan jäseniksi on vuonna 2013 kutsuttu suomalaisten alan erityisasiantuntijoiden rinnalle kansainvälisen välimiesmenettelyn tunnettuja ja arvostettuja erityisosaajia. Näin on voitu varmistaa se, että kuhunkin kansainvälisluonteiseen riitaan on aina löydettävissä paras mahdollinen välimies koko maailmasta.

Välimiesmenettelyyn viittaava välityslauseke on tarkoituksenmukainen ja lähes välttämätön kansainvälisissä liikesuhteissa. Yritykset haluavat harvoin ratkoa sopimusriitojaan vastapuolensa kotivaltion tuomioistuimessa. Lisäksi välitystuomiot tunnustetaan ja voidaan panna täytäntöön lähes kaikkialla maailmassa. Yritysten on siksi tärkeätä muistaa lisätä välityslauseke sopimuksiinsa. Mallivälityslausekkeet löytyvät välimieslautakunnan internetsivuilta.

Välimiesmenettelyn etuja

  • Välimiesmenettely on joustava eli asianosaiset saavat sopia menettelyn sellaiseksi kuin haluavat.
  • Välimiehiksi voidaan valita henkilöt, joilla on optimaalinen kokemus ja erityisasiantuntemus erityyppisten riitojen ratkaisemiseksi.
  • Välitystuomio on lopullinen.
  • Välimiesmenettely on joutuisa.
  • Välimiesmenettely on luottamuksellista.
  • Kansainvälisissä riidoissa välimiesmenettelyn etuna on, että välitystuomio saadaan usein paremmin täytäntöönpantua kuin tuomioistuimen päätös. New Yorkin yleissopimusvuodelta 1958 koskee ulkomaisten välitystuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa. Yleissopimus mahdollistaa sen, että esimerkiksi Suomessa annettu välitystuomio on täytäntöönpantavissa lähes kaikkialla maailmassa.
Tallennettu kategorioihin Välimiesmenettely, Yleinen |