Keskuskauppakamarin ensimmäinen välimieskoulu haluaa taata yrityksille osaavat riidanratkaisijat

“Välimieskoulu on suunnattu jo kannuksensa hankkineille nuorehkoille asianajajille, tuomareille, oikeustieteilijöille ja muille lakimiehille, joilla on kiinnostusta välimiestehtäviin tai asiamiehenä toimimiseen välimiesmenettelyissä”, kertoo Anne Horttanainen.

Keskuskauppakamari järjestää välimiesmenettelystä kiinnostuneille lakimiehille Finnish Arbitration Academy -välimieskoulun. Ohjelman tavoitteena on kehittää ohjelman osallistujien välimies- ja asiamiestaitoja välimiesmenettelyissä.

Välimiesmenettelyn suosio on kasvanut jatkuvasti koko 2000-luvun ajan. Keskuskauppakamarin pyrkimyksenä on, että Suomea arvostetaan osaavana välimiesoikeusmaana.

“Koulutuksella haluamme varmistaa, että suomalaisilla ja kansainvälisillä yrityksillä on riitojen ratkaisussa laajasti käytettävissä osaavia välimiehiä ja asiamiehiä”, sanoo Keskuskauppakamarin itsesääntely-yksikön johtaja Anne Horttanainen.

Koulutukseen valitaan 10–20 osallistujaa hakemusten perusteella. Ohjelma käynnistyy elokuussa 2014. Koulutus koostuu kahdeksasta seminaarista, joissa luentojen, oppimista tukevien tehtävien ja interaktiivisen keskustelun avulla kehitetään osallistujien käytännön välimies- ja asiamiestaitoja sekä kotimaisissa että kansainvälisissä välimiesmenettelyissä.

Koulutuksen painopiste on Keskuskauppakamarin uusiin välimiesmenettelysääntöihin liittyvän taidon lisäämisessä. Uudistetut välimiesmenettelysäännöt otettiin käyttöön kesäkuussa 2013.

Keskuskauppakamarin välimieskoulu 2014

anne horttanainen

Tallennettu kategorioihin Yleinen |