Välimieskoulusta osaamista yritysten riidanratkaisuun

Keskuskauppakamarin Finnish Arbitration Academy -välimieskoulussa syvennetään 25 ohjelmaan valitun juridiikan ammattilaisen välimies- ja asiamiestaitoja. Kahdeksasta seminaarista koostuvan koulutusohjelman tavoitteena on taata suomalaisille välimiehille huippuluokan osaaminen ja tietotaito yritysten riitatilanteissa.

Välimiesmenettelyn käyttö on kasvanut jatkuvasti koko 2000-luvun ajan. Keskuskauppakamarin pyrkimyksenä on, että Suomea markkinoidaan osaavana välimiesoikeusmaana. Haluamme palvella suomalaista elinkeinoelämää siten, että riitojenratkaisussa on laajasti käytettävissä osaavia välimiehiä ja asiamiehiä.

Keskuskauppakamari järjestää tulevana syksynä ensimmäistä kertaa Finnish Arbitration Academy -välimieskoulun. Koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujille tarvittavat työkalut, joiden avulla he voivat osallistua tehokkaasti välimiesmenettelyihin ja toimia asiamiehinä ja välimiehinä sekä kotimaisissa että kansainvälisissä välimiesmenettelyissä noudattaen parhaita kansainvälisiä käytänteitä.

Koulutukseen on valittu hakemusten perusteella 25 juridiikan ammattilaista. Hakijoiden suuri määrä ja vahva osaaminen kertovat siitä että koulutukselle on ollut tarvetta nyt ja tulevaisuudessa. Korkea koulutuksen taso ja asiantuntemus takaavat sen, että Suomessa on osaavia välimiehiä ja asiamiehiä myös kansainvälisiin riitoihin.

Välimieskoulu koostuu elo- ja joulukuun välisenä aikana pidettävästä kahdeksasta seminaarista, joissa luentojen, oppimista tukevien tehtävien ja interaktiivisen keskustelun avulla kehitetään osallistujien käytännön välimies- ja asiamiestaitoja sekä kotimaisissa että kansainvälisissä välimiesmenettelyissä. Koulutuksen painopiste on Keskuskauppakamarin uusiin välimiesmenettelysääntöihin (2013) liittyvän tietotaidon lisäämisessä.

Välimiesmenettelyyn viittaava välityslauseke on tarkoituksenmukainen ja lähes välttämätön kansainvälisissä liikesuhteissa. Yritykset haluavat harvoin ratkoa sopimusriitojaan vastapuolensa kotivaltion tuomioistuimessa. Lisäksi välitystuomiot tunnustetaan ja voidaan panna täytäntöön lähes kaikkialla maailmassa. Yritysten on siksi tärkeätä muistaa lisätä välityslauseke sopimuksiinsa. Mallivälityslausekkeet löytyvät välimieslautakunnan internetsivuilta.

Tallennettu kategorioihin Yleinen |