Keskuskauppakamarin ensimmäinen välimieskoulu käynnistyy

Keskuskauppakamarin järjestämä Finnish Arbitration Academy -välimieskoulu on alkanut maanantaina 25.8.2014. Koulutuksessa 25 juridiikan ammattilaista syventävät välimies- ja asiamiestaitojaan sekä kotimaisissa että kansainvälisissä välimiesmenettelyissä.

Keskuskauppakamari järjestää ensimmäistä kertaa Finnish Arbitration Academy -välimieskoulun. Elokuusta joulukuuhun kestävän, kahdeksasta seminaarista koostuvan koulutuksen tavoitteena on taata suomalaisille välimiehille huippuluokan osaaminen ja tietotaito yritysten riitatilanteissa.

“Koulutuksella haluamme varmistaa, että suomalaisilla ja kansainvälisillä yrityksillä on riitojen ratkaisussa laajasti käytettävissä osaavia välimiehiä ja asiamiehiä”, sanoo Keskuskauppakamarin itsesääntely-yksikön johtaja Anne Horttanainen.

Ohjelmaan osallistujat ovat juridiikan ammattilaisia, jotka ovat kiinnostuneita välimiestehtävistä tai asiamiehenä toimimisesta välimiesmenettelyissä.

Koulutukseen on valittu useiden hakijoiden joukosta mm. Teemu Taxell, Pontus Lindberg, Matti Kauppi, Mika Oksanen, Tiimo Ylikantola, Aapo Saarikivi, Antti Karanko, Tapio Kinanen, Jarkko Männistö, Heidi Merikalla-Teir, Tero Artimo, Jouni Kallioniemi, Nora Gahmberg-Hisinger, Ville Pönkä, Kirsi Kannaste, Kristo Ristimäki, Jyrki Mustonen, Anders Forss, Timo Heikkinen, John-Henrik Spåre, Anna-Maria Tamminen, Justus Könkkölä, Terhi Holkeri ja Risto Sandvik.

“Hakijoiden suuri määrä ja vahva osaaminen kertovat siitä, että koulutukselle on ollut tarvetta nyt ja tulevaisuudessa. Korkea koulutuksen taso ja asiantuntemus takaavat sen, että Suomessa on osaavia välimiehiä ja asiamiehiä myös kansainvälisiin riitoihin”, sanoo Anne Horttanainen.

Koulutuksen painopiste on Keskuskauppakamarin uusiin välimiesmenettelysääntöihin liittyvän osaamisen lisäämisessä. Uudistetut välimiesmenettelysäännöt otettiin käyttöön kesäkuussa 2013.

Lue lisää koulutuksesta: https://kauppakamari.fi/hankkeet/tapahtumat/valimieskoulu/

Tallennettu kategorioihin Välimiesmenettely, Yleinen |