Välimiespalvelua yrityksille Latinalaisessa Amerikassa

Yritykset laajentavat liiketoimintaansa yhä laajemmalle alueelle. Yksi nopeimmin kehittyvistä markkina-alueista on Latinalainen Amerikka. Vastatakseen mm. Latinalaisessa Amerikassa toimivien yritysten vaatimuksiin ja tarpeisiin, FAI (Keskuskauppakamarin välimieslautakunta) tarjoaa välimiespalveluitaan eri kielillä, mm. espanjaksi ja englanniksi.

aravena2012

Miksi FAI-välimiesmenettely soveltuu bisnekseen Latinalaisessa Amerikassa

Latinalaisessa Amerikassa liiketoimintaa harjoittava yritys haluaa todennäköisesti varmistaa, että kaikki sopimuksista kumpuavat riidat ratkaistaisiin mahdollisimman nopeasti pätevän ja puolueettoman asiantuntijan avulla. Tähän tarpeeseen FAI pyrkii palveluillaan vastaamaan.

FAI:n toiminnan mahdollistavat:

  • FAI:n pitkät perinteet: FAI on tarjonnut palveluitaan kansainvälisten riitojen ratkaisuun yli 100 vuoden ajan, ja asiakkaita on ollut myös Latinalaisesta Amerikasta.
  • FAI:n puolueettomuus: FAI on puolueeton toimielin, jonka hallitukseen kuuluu sekä suomalaisia että ulkomaisia jäseniä, joiden tehtävänä on määrätä parhaimpia asiantuntijoita riitojen ratkaisijoiksi.
  • FAI:n modernit säännöt ja nopeutetut säännöt: FAI:n säännöt vastaavat parhaita kansainvälisiä käytänteitä, mikä edesauttaa riitojen tehokasta ratkaisua.
  • FAI:n kansainväliset internetsivut: FAI:n internetsivut palvelevat useilla eri kielillä, mm. englanniksi ja espanjaksi.
  • FAI:n henkilökunta: FAI:n asiantunteva henkilökunta avustaa asiakkaita ja hallinnoi juttuja eri kielillä. Esimerkkinä mainittakoon, että allekirjoittanut on FAI:n henkilökuntaan kuuluva latinalaisamerikkalainen lakimies, joka puhuu sujuvaa espanjaa, englantia ja muita kieliä.
  • FAI:n joustava ja nopea välimiesmenettely: FAI-välimiesmenettely on suunniteltu mukautumaan kunkin tapauksen tarpeisiin noudattaen samalla nopeaa riidanratkaisumallia. FAI:n sääntöjen mukaisen menettelyn normaali kesto on 9 kk ja nopeutetun menettelyn kesto on 3 kk.
  • FAI:n välitystuomiot ovat lopullisia ja tunnustettavissa ja täytäntöönpantavissa useimmissa maissa.

FAI-välimiesmenettelyn valinta ja lisätiedot palveluista

FAI suosittelee yrityksille mallivälityslausekkeen käyttämistä sopimuksissaan. Mallivälityslausekkeet löytyvät FAI:n internetsivuilta useilla eri kielillä, ja ovat helposti kopioitavissa ja liitettävissä muun sopimuksen osaksi. Osapuolilla on mahdollisuus valita välimiesten lukumäärä, välimiesmenettelyn paikka ja kieli sekä riitaan sovellettava laki.

Lisätietoja FAI-välimiesmenettelystä löytyy internetsivultamme www.arbitration.fi. Meille voi lähettää myös sähköpostia osoitteeseen info@arbitration.fi. Vastaamme mielellämme kaikkiin toimintaamme koskeviin kysymyksiin.

Adriana Aravena-Jokelainen
FAI:n henkilökuntaan kuuluva latinalaisamerikkalainen lakimies

Tallennettu kategorioihin Yleinen |