”Opas Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöihin” on ilmestynyt

Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan puheenjohtaja, asianajaja Mika Savola on julkaissut laajan kommentaariteoksen Keskuskauppakamarin uusista välimiesmenettelysäännöistä.

Uudet säännöt, jotka tulivat voimaan 1.6.2013, sisältävät lukuisia merkittäviä muutoksia aiempiin Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöihin. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on välimiesmenettelyn joutuisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen. Samalla säännöt on modernisoitu ja saatettu vastaamaan parhaita kansainvälisiä käytänteitä.

Teos on kattava ja käytännönläheinen opas Keskuskauppakamarin uusiin välimiesmenettelysääntöihin. Siinä selostetaan seikkaperäisesti välimiesmenettelyn aloittamista, välimiesoikeuden muodostamista, menettelyä välimiesoikeudessa, välitystuomioiden antamista ja välimiesmenettelyn kustannusten määräytymistä. Huomion kohteena ovat myös ns. moniasianosaismenettelyihin (multiparty arbitration) liittyvät kysymykset, turvaamistoimet ja salassapitovelvollisuus välimiesmenettelyssä sekä nopeutetun välimiesmenettelyn erityispiirteet.

Kirjassa on opastus uusiin sääntöihin sekä suomen että englannin kielellä. Suomenkielinen osio (249 s. + liitteet) keskittyy käytännössä useimmin esiintyviin sääntöjen soveltamiskysymyksiin. Englanninkielisessä osiossa (471 s. + liitteet) perehdytään syvällisemmin sääntöjen yksityiskohtiin. Kirja sisältää myös runsaasti viittauksia Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan ratkaisukäytäntöön, joka havainnollistaa sääntöjen soveltamista konkreettisissa riitatilanteissa.

Teos on tarkoitettu erityisesti asianajajille ja muille lakimiehille, jotka toimivat välimiehinä tai ajavat juttuja välimiesmenettelyssä asiamiehinä. Se soveltuu myös yritysjuristeille ja muille yritysten riskienhallinnan ammattilaisille, jotka joutuvat sopimuksia neuvotellessaan pohtimaan, missä riidanratkaisumenettelyssä sopimuksista aiheutuvat erimielisyydet olisi tarkoituksenmukaista ratkaista.

”Opas Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöihin” on saatavilla hyvin varustetuista kirjakaupoista ja tilattavissa osoitteesta http://www.kauppakamarikauppa.fi/opas-keskuskauppakamarin-valimiesmenettelysaantoihin-guide-to-the-finnish-arbitration-rules.html#.Vi3N1bfhCUk.

Tallennettu kategorioihin Uutiset |