Keskuskauppakamari järjestää välimiesmenettelystä kiinnostuneille lakimiehille välimies- ja asiamiestaitoja syventävän Finnish Arbitration Academy – välimieskoulun

Keskuskauppakamari järjestää välimiesmenettelystä kiinnostuneille lakimiehille välimies- ja asiamiestaitoja syventävän Finnish Arbitration Academy – välimieskoulun.

Välimiesmenettelyn käyttö on lisääntynyt koko 2000-luvun ajan. Keskuskauppakamari haluaa markkinoida Suomea osaavana välimiesmenettelymaana. Lisäksi Keskuskauppakamari haluaa palvella suomalaista elinkeinoelämää siten, että riitojenratkaisussa on käytettävissä runsaasti osaavia välimiehiä ja asiamiehiä. Välimieskoulu koostuu kahdeksasta seminaarista, joissa luentojen, oppimista tukevien tehtävien ja interaktiivisen keskustelun avulla kehitetään osallistujien käytännön välimies- ja asiamiestaitoja sekä kotimaisissa että kansainvälisissä välimiesmenettelyissä. Koulutuksen painopiste on Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöihin (2013) liittyvän tietotaidon lisäämisessä.

Ohjelma on suunnattu jo kannuksensa hankkineille asianajajille, tuomareille, oikeustieteilijöille ja muille lakimiehille, joilla on kiinnostusta välimiestehtäviin tai asiamiehenä toimimiseen välimiesmenettelyissä. Koulutukseen valitaan noin 25 osallistujaa hakemusten perusteella.

Koulutuksen tarkemmat tiedot löytyvät Keskuskauppakamarin sivuilta: Katso koulutuksen tarkemmat tiedot

Tallennettu kategorioihin Uutiset |