Välimiesmenettely vapauttaa yritysten aikaa riitelyltä liiketoimintaan

Välimiesmenettelyn kiistaton suosio elinkeinoelämän riitojenratkaisumenettelynä jatkaa kasvuaan. Erityisesti riitojen arvot ovat selvästi kasvaneet ja vuosi 2014 olikin riitojen arvon mukaan laskettuna kaikkien aikojen ennätysvuosi Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan historiassa. Nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä yritykset edellyttävät nopeutta ja tehokkuutta myös riitojenratkaisulta.

Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan pääsihteeri Heidi Merikalla-Teirin mukaan kaupallisen välimiesmenettelyn edut erityisesti yritysten välisten riitojen ratkaisumenettelynä ovat kiistattomat yleisissä tuomioistuimissa käytäviin menettelyihin verrattuina.

“Muuttuvassa liiketoimintaympäristössä, jossa sopimukset monimutkaistuvat ja kansainvälistyvät, on liiketoiminnan kannalta kriittistä, että riidat saadaan ratkottua joutuisasti ja joustavasti. Riidan ratkaisuun on myös oltava saatavissa tarvittava erityisasiantuntemus, ja se löytyy välimiesmenettelystä”, korostaa Merikalla-Teir.

Oikeudessa riiteleminen ja riidanratkaisun pitkittyminen vie resursseja yrityksen liiketoiminnalta ja sitoo merkittävästi varsinkin johdon aikaa. Merikalla-Teir muistuttaa, ettei riidan hoitamista voi kokonaan ulkoistaa asiamiehille.

“Usein yrityksille tuleekin yllätyksenä, kuinka paljon riidanratkaisu vie itse yrityksen resursseja, erityisesti johdon aikaa. Yritysten pitäisi keskittyä uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamiseen ja innovointiin sen sijaan, että resurssit käytetään vuosien ajan vanhoista asioista riitelemiseen. Riitoja ei kuitenkaan aina voi välttää ja tällöin on tärkeää, että riitaan saadaan ratkaisu joutuisasti.”

Suomen maine tehokkaana riidanratkaisumaana kasvaa

Välimieslautakunnan saama positiivinen käyttäjäpalaute ja tilastotiedot osoittavat, että Suomen maine tehokkaana, laadukkaana ja arvostettuna riidanratkaisumaana on hyvässä kansainvälisessä kasvussa. Merikalla-Teir painottaa, että Suomella ja välimieslautakunnalla on kaikki edellytykset olla kansainvälisesti varteenotettava riitojenratkaisupalveluiden tarjoaja.

“Me välimieslautakunnassa kuuntelemme herkällä korvalla elinkeinoelämän tarpeita ja toiveita, ja pyrimme kehittämään palvelujamme niiden mukaisesti. Muun muassa digitalisaatio tuo omat mahdollisuutensa myös meidän palveluidemme kehittämiseen.”

Kansainvälisten riitojen saaminen Suomeen hyödyttäisi suomalaista elinkeinoelämää laajasti, sillä se toisi töitä ja tuloja niin juristeille kuin hotelli-, ravintola- ja matkailualallekin.

“Meidän täytyy Suomessa hyödyntää tämä mahdollisuus ja tuoda rohkeasti esille sitä erityisosaamista ja ammattitaitoa, jota Suomesta, suomalaisesta välimiesmenettelystä ja elinkeinoelämästä löytyy”, Merikalla-Teir kannustaa.

Välimiesmenettelysäännöt takaavat nopean prosessin

Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaan lopullinen välitystuomio on annettava 9 kuukauden määräajassa. Vuonna 2014 Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan hallinnoimien välimiesmenettelyjen mediaanikesto oli noin 8 kuukautta, mikä on kansainvälisessä vertailussa lyhyt aika. Oikeudenkäynti yleisissä tuomioistuimissa kestää huomattavasti pidempään ja muutoksenhakumahdollisuuden vuoksi pahimmillaan jopa 5-10 vuotta.

“Vuonna 2013 toteutetun sääntöuudistuksen tärkein tavoite oli nimenomaan lisätä välimiesmenettelyn joutuisuutta ja sitä kautta myös kustannustehokkuutta. Tavoitteen toteuttamiseksi uusiin välimiesmenettelysääntöihin otettiin runsaasti määräyksiä, jotka velvoittavat niin asianosaisia kuin välimiehiä huolehtimaan siitä, että välimiesmenettelyn kohteena oleva riita voidaan ratkaista mahdollisimman tehokkaasti aiheuttamatta tarpeettomia kustannuksia ja viivästymistä”, toteaa välimieslautakunnan puheenjohtaja, asianajaja Mika Savola.

Välimiesmenettelyn kasvavan suosion taustalla olevasta tehokkuudesta keskustellaan tänään Helsinki International Arbitration Day 2015 -konferenssissa. Se kokosi Savoy Teatteriin välimiesmenettelyn huiput kotimaasta ja maailmalta. Konferenssin osallistujia oli yli 200.

Tallennettu kategorioihin Uutiset |