Välimieskoulu syventää asiamiesten ja välimiesten taitoja

Välimiesmenettelyn kiistaton suosio elinkeinoelämän riitojenratkaisumenettelynä jatkaa kasvuaan. Nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä yritykset edellyttävät nopeutta ja tehokkuutta myös riitojenratkaisulta – laadusta tinkimättä. Keskuskauppakamarin välimieskoulussa syvennetään 26 ohjelmaan valitun juristin välimiesmenettelyosaamista.

Heidi Merikalla-Teir

Välimieslautakunnan pääsihteeri Heidi Merikalla-Teir osallistui itse viime syksynä välimieskouluun asianajajana.

Välimiesmenettely on vastaus elinkeinoelämän vaatimuksiin riidanratkaisussa. On ensiarvoisen tärkeää, että elinkeinoelämällä on saatavilla laadukkaita riitojenratkaisupalveluita ja runsaasti osaavia välimiehiä ja asiamiehiä. Tämän vuoksi Keskuskauppakamari järjestää syksyllä toista kertaa Finnish Arbitration Academy -välimieskoulun.

Välimieskoulussa syvennetään ohjelmaan valittujen juristien välimiesmenettelyosaamista sekä asiamies- että välimiestehtävien näkökulmasta. Kahdeksasta moduulista koostuvassa ohjelmassa käsitellään välimiesmenettelyä monipuolisesti ottaen huomioon sekä kotimaisten että kansainvälisten välimiesmenettelyjen erityispiirteet.

Koulutuksen pääpaino on Keskuskauppakamarin vuonna 2013 voimaan tulleiden välimiesmenettelysääntöjen soveltamisessa, mutta koulutus antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden jakaa kokemuksia ja tietoa myös muista ajankohtaisista välimiesmenettelyä koskevista kysymyksistä. Tavoitteena on välimiesmenettelyä koskevan tietotaidon kasvattaminen.

Välimieskoulussa parasta antia oli laadukkaiden luentojen lisäksi luennoitsijoiden ja koululaisten kanssa käydyt avoimet keskustelut.

“Me Keskuskauppakamarin välimieslautakunnassa olemme panostaneet ja tulemme enenevässä määrin panostamaan välimiesten valintaan ja heidän työnsä laadun valvontaan”, sanoo välimieslautakunnan pääsihteeri Heidi Merikalla-Teir.

Välimiesten valintaan kiinnitetään lautakunnassa hyvin paljon huomiota. Lautakunnan hallitus, johon kuuluu sekä kotimaisia että kansainvälisiä pitkän kokemuksen omaavia välimiesmenettelyn asiantuntijoita, yritysjuristeja ja professori, käyvät hallituksen kokouksissa perusteellisen keskustelun ja pohdinnan kuhunkin yksittäiseen asiaan parhaiten soveltuvasta välimiehestä tai välimiehistä.

Terveiset koulunpenkiltä

Välimieslautakunnan pääsihteeri Heidi Merikalla-Teir osallistui itse viime syksynä välimieskouluun asianajajana, ennen kuin hän aloitti pääsihteerin tehtävässä.

“Välimieskoulussa parasta antia oli laadukkaiden luentojen lisäksi luennoitsijoiden ja koululaisten kanssa käydyt avoimet keskustelut. Jo ensimmäisessä moduulissa sovimme yhteisistä pelisäännöistä, joihin kuului myös Chatham House -säännön noudattaminen: keskusteluiden aikana esitettyjä tietoja saa vapaasti käyttää, kunhan asian esittäjää ei kerrota”, kertoo Merikalla-Teir.

Välimieskoululaiset kävivät hänen mukaansa välillä vilkkaitakin keskusteluita, jotka ainutlaatuisella tavalla heijastivat koululaisten taustoja. Joukossa oli niin asianajajia, tuomareita, professoreita kuin yritysjuristejakin – kaikki kokeneita huippuammattilaisia.

Merikalla-Teir sanoo koulun antaneen ainutlaatuista tietoa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen soveltamisesta ja lautakunnan käytännön toiminnasta niin asiamies- kuin välimiestyönkin näkökulmasta. Lisäksi koulu mahdollisti erinomaisen kontaktiverkoston. Tähän päälle hän sai aimo annoksen inspiraatiota.

“Nyt välimieslautakunnan pääsihteerinä katson riitojenratkaisua ja välimiesmenettelyä uudesta näkökulmasta. Myös tässä tehtävässä välimieskoulusta on ollut mitä suurimmassa määrin hyötyä”, Merikalla-Teir sanoo.

“Onnitteluni syksyn 2015 välimieskouluun valituille.”

Seuraa välimieslautakuntaa, ja pysy ajantasalla lautakunnan tapahtumista, uutisista ja julkaistuista tapauskommenteista:

 

Tallennettu kategorioihin Uutiset |