Entistä enemmän osaavia välimiehiä riidanratkaisuun

Keskuskauppakamarin järjestämän Finnish Arbitration Academy -välimieskoulun kävi syksyn aikana 26 riidanratkaisusta kiinnostunutta juridiikan ammattilaista. Koulutuksessa päästiin syventämään välimies- ja asiamiestaitoja sekä kotimaisten että kansainvälisten välimiesmenettelyjen näkökulmasta.

Keskuskauppakamarin toista kertaa järjestämä välimieskoulu sai niin paljon suosiota, että hakijoista voitiin valita vain noin puolet. Koulutukseen päässeet osallistujat saivat arvokasta oppia välimiesmenettelyistä sekä asiamies- että välimiestehtävien näkökulmasta.

“Välimieskoulun kautta meille on syntynyt vahva luottamus siitä, että Suomessa on paljon laadukasta välimiesmenettelyosaamista”, toteaa Merikalla-Teir.

Välimieslautakunnan pääsihteeri Heidi Merikalla-Teirin mukaan osallistujakaarti oli monipuolista: joukossa oli asianajajia, yritysjuristeja, professoreita, tutkijoita ja tuomareita. “Erilaisten taustojen ansiosta koulutuksen aikana heräsi paljon keskustelua, ja osallistujat ja kouluttajat oppivat paljon toinen toisiltaankin”, Merikalla-Teir sanoo.

Uutta tämänsyksyisessä koulutuksessa oli käytännön tapausharjoitukset, joissa sovellettiin teoriaa käytäntöön. “Harjoituksiin ei aina ollut yhtä oikeaa ratkaisua ja ratkaisutavat jakoivat välillä mielipiteitä, joten saimme aikaan paljon mielenkiintoista keskustelua. Harjoitukset ja käydyt keskustelut osoittivat, että välimiehiltä vaaditaan paitsi vankkaa asiantuntemusta myös kokemusta erilaisista käytännön tilanteista, joita riidanratkaisussa voi tulla eteen. Välimiesten on myös osattava johtaa prosesseja”, Merikalla-Teir sanoo.

Yksi välimieskouluun osallistuneista oli Asianajotoimisto Sivenius Suvanto & Co:n osakas, asianajaja Niina Palaja, joka sai koulutuksesta uusia eväitä riidanratkaisuun. “Oli mielenkiintoista ja opettavaista kuulla osallistujien ja kouluttajien keskusteluita, sillä välimiehenä toimiessa on kuitenkin lopulta aika yksin”, Palaja sanoo. ”Luentojen lisäksi voisi ottaa mukaan ryhmätyön kaltaisia tehtäviä, jotta jäisi aikaa verkostoitua paremmin muiden välimiesmenettelyä harjoittavien kollegojen kanssa”, hän kertoo kysyttäessä kehitysideoita tulevia välimieskouluja varten.

Merikalla-Teirin mukaan kaikki kehitysideat ovat erittäin arvokkaita ja tervetulleita, ja mm. käytännön harjoituksia aiotaankin ottaa seuraavan välimieskoulun ohjelmaan entistä enemmän. Seuraava välimieskoulu tullaan järjestämään vuoden 2016 syksyllä ja hakuaika on loppukeväästä.

Välimiesmenettelyn suosio elinkeinoelämän riitojenratkaisumenettelynä on jatkanut edelleen kasvuaan. Nopeuden ja tehokkuuden lisäksi yritykset edellyttävät riitojenratkaisulta myös laadukkuutta. Välimieskoululla Keskuskauppakamari haluaa osaltaan olla varmistamassa, että elinkeinoelämällä  on saatavilla laadukkaita riitojenratkaisupalveluita ja runsaasti osaavia välimiehiä ja asiamiehiä. “Haluamme markkinoille mahdollisimman osaavan ja monipuolisen joukon potentiaalisia välimiehiä ympäri Suomen ja kansainvälisesti. Tämän vuoksi kiinnitämme lautakunnassa hyvin paljon huomiota välimiesten valintaan ja heidän työnsä laadunvalvontaan”, kertoo Merikalla-Teir.

“Välimieskoulun kautta meille on syntynyt vahva luottamus siitä, että Suomessa on paljon laadukasta välimiesmenettelyosaamista”, toteaa Merikalla-Teir.

Välimieskouluun osallistui 26 juridiikan ammattilaista: Paula Airas (Roschier Asianajotoimisto Oy), Marcus Blomfelt (Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy), Maarit Göös (Asianajotoimisto Peltonen LMR Oy), Jorma Haavikko (Asianajotoimisto Haavikko & Salo Oy), Antti Halonen (Siemens), Sakari Helminen (Ernst & Young Oy), Kari Jaatinen (Asianajotoimisto Kari Jaatinen Oy), Jarmo Juntura (Asianajotoimisto Juntura Oy), Juhani Karvo (Asianajotoimisto Karvo & Mella Oy), Annika Kiviharju (Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co Oy), Markus Kokko (Asianajotoimisto Borenius Oy), Nina Korjus (Markkinaoikeus), Daria Kozlowska-Rautiainen (Helsingin yliopisto), Jussi Lukkari (Asianajotoimisto Sarvi Koponen Lukkari Oy), Lauri Länsman (Helsingin käräjäoikeus), Matti Manner (Asianajotoimisto Brander & Manner Oy), Niina Mickelsson (Asianajotoimisto JB Eversheds Oy), Tatu Oikarinen (Asianajotoimisto Bird & Bird Oy), Niina Palaja (Asianajotoimisto Sivenius Suvanto & Co), Johan Pråhl (Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy), Kaarina Ståhlberg (Kaarina Ståhlberg Law Consulting Oy), Santtu Turunen (Helsingin yliopisto), Kirsti Uusitalo (Helsingin hovioikeus), Veikko Vahtera (Vahtera Law Oy), Janne Vuorilahti (Asianajotoimisto Tempo Oy) ja Heidi Yildiz (Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy).

Tallennettu kategorioihin Uutiset |