Välimiesten vahvistaminen Keskuskauppakamarin sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä

Välimieslautakunnan puheenjohtaja Mika Savola ja lautakunnan pääsihteeri Heidi Merikalla-Teir ovat kirjoittaneet artikkelin ”Välimiesten vahvistaminen Keskuskauppakamarin sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä” Liikejuridiikka ajankohtaisjulkaisun riidanratkaisun teemanumeroon 1/2016.

Kirjoituksessa tarkastellaan Keskuskauppakamarin vuoden 2013 välimiesmenettelysääntöjen yhtä keskeisistä uudistuksista, välimiehen vahvistamista. Uusien välimiesmenettelysääntöjen mukaan Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan on vahvistettava sääntöjen mukaisissa menettelyissä kaikki välimiesten nimeämiset tai määräämiset. Välimiehen katsotaan tuleen määrätyksi tehtävään vasta sen jälkeen, kun lautakunta on vahvistanut nimeämisen tai määräämisen.

Kyseessä on periaatteellisesti merkittävä uudistus, sillä aikaisemmin voimassaolleet Keskuskauppakamarin välityslautakunnan säännöt (1993) eivät tunteneet välimiehen vahvistamista. Lautakunnan tähänastisten kokemusten perusteella välimiehen vahvistaminen on osoittautunut onnistuneeksi uudistukseksi. Sen ansiosta välimiesten esteelliseksi julkistamista koskevat vaatimukset ovat vähentyneet merkittävästi. Kun välimiesten puolueettomuutta ja riippumattomuutta koskevat kysymykset saadaan välimiesehdokkaan laajan ilmoitusvelvollisuuden avulla selvitettyä jo välimiehen vahvistamisen yhteydessä ennen välimiehen määräämistä tehtäväänsä, tämä lisää osaltaan myös välimiesmenettelyn joutuisuutta ja kustannustehokkuutta.

Kirjoituksessa selvitetään välimiehen vahvistamisen tausta-ajatuksia ja tavoitteita, kuvataan välimiehen vahvistamisessa noudatettavia menettelytapoja, välimieslautakunnan välimiehen vahvistamista koskevaa tapauskäytäntöä (joulukuuhun 2015 asti) ja sen perusteella tehtävissä olevia johtopäätöksiä sekä välimiehen vahvistamisen ja esteelliseksi julistamisen välistä suhdetta. Artikkelin lopussa kiinnitetään huomiota myös seikkoihin, joilla asianosaiset ja välimiesehdokkaat voivat osaltaan nopeuttaa välimiesten vahvistamista.

Lue artikkeli täältä.

Tallennettu kategorioihin Uutiset |