Uusi työkalu elinkeinoelämän riitojen ratkaisuun julkaistu

Keskuskauppakamari julkaisee tänään 26.5. Helsinki International Arbitration Day (HIAD) -tapahtumassa uudet sovittelusäännöt (Mediation Rules), jotka helpottavat kaikenkokoisten yritysten riidanratkaisua. Sovittelusääntöjen avulla yritykset voivat puolueettoman sovittelijan avustuksella pyrkiä löytämään erimielisyyteensä sovinnollisen ratkaisun joustavassa ja kevyessä menettelyssä.

Sovittelusäännöt tarjoavat kehikon, jonka puitteissa yritykset voivat pyrkiä löytämään erimielisyyteen sovinnollisen ratkaisun. Suomessa kaupallisia riitoja on tähän mennessä ratkaistu vain harvoin sovittelussa. Nyt Keskuskauppakamari haluaa tarjota elinkeinoelämälle riitojen ratkaisukeinoksi myös sovittelun.

“Kansainvälisesti sovittelu on saanut jo paljonkin jalansijaa ja on odotettavissa, että varsinkin uusien sääntöjen myötä kaupallisten riitojen sovittelun suosio tulee kasvamaan myös Suomessa”, toteaa Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan pääsihteeri Heidi Merikalla-Teir.

Muihin riidanratkaisukeinoihin verrattuna sovittelun etuina ovat joustavuus, vapaaehtoisuus, nopeus, kustannustehokkuus ja luottamuksellisuus. Sovittelussa puolueeton sovittelija avustaa osapuolia löytämään erimielisyyteensä sovinnollisen ratkaisun. Toisin kuin tuomari oikeudenkäynnissä tai välimies välimiesmenettelyssä, sovittelija ei lähtökohtaisesti anna osapuolia sitovia määräyksiä tai ratkaisuja itse riita-asian osalta. Onnistuneen sovittelun lopputuloksena on sovintosopimus, jonka osapuolten edustajat allekirjoittavat. Sovintosopimus sitoo osapuolia.

Yritysten voitava keskittyä oman liiketoiminnan kehittämiseen, ei riitelyyn

“Yrityksillä on kovat paineet keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen, innovointiin ja kansainvälistymiseen. Katseen ja resurssien pitäisi olla tulevaisuudessa eikä vanhoista erimielisyyksistä riitelemisessä. Riidanratkaisu vie paljon erityisesti johdon aikaa. Aina erimielisyyksiä ei kuitenkaan voi välttää. Silloin yrityksen on saatava riita ratkaistua nopeasti, kustannustehokkaasti ja laadukkaasti”, summaa Merikalla-Teir.

Sovittelu sisältää tyypillisesti yhden tai kaksi sovittelupäivää. Mikäli osapuolet pääsevät asiassa sovintoon, he laativat ja allekirjoittavat sovintosopimuksen. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovinnolliseen ratkaisuun, sovittelu voidaan tarvittaessa yhdistää myös Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan välimiesmenettelyyn tai oikeudenkäyntiin yleisessä tuomioistuimessa.

“Toisinaan osapuolet löytävät sovittelussa myös yhteisiä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Liike- ja henkilösuhteiden jatkuvuus voidaankin sovittelussa turvata paremmin kuin muissa riidanratkaisumenettelyissä”, Merikalla-Teir vinkkaa.

Keskuskauppakamari julkaisee 26.5.2016 uudet sovittelusäännöt Helsinki International Arbitration Day (HIAD) -tapahtuman yhteydessä. HIAD kokoaa torstaina 26.5. yhteen lähes 300 riidanratkaisun ammattilaista lähes 20 eri maasta. Nyt julkaistavat sovittelusäännöt tulevat voimaan 1.6.2016.

Tallennettu kategorioihin Uutiset |