Keskuskauppakamarin kolmatta kertaa järjestettävä välimieskoulu (Finnish Arbitration Academy) käynnistyy tänään 29.8.2016

Välimieskoulu koostuu seitsemästä osiosta, jossa alustusten, ennakkotehtävien ja keskusteluiden avulla kehitetään osallistujien käytännön välimies- ja asiamiestaitoja sekä kotimaisissa että kansainvälisissä välimiesmenettelyissä. Koulutuksen painopiste on Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöihin (2013) liittyvän tietotaidon lisäämisessä.

Heidi Merikalla-Teir

Koulutuksen aikana perehdytään lisäksi välimiesmenettelyn keskeisiin periaatteisiin, välityssopimusten ja välitystuomioiden laadintaan, sovitteluun ja erityisesti 1.6.2016 voimaan tulleisiin Keskuskauppakamarin sovittelusääntöihin sekä tuomioistuinmenettelyn ja välimiesmenettelyn liityntöihin.

”Koulutusohjelmasta on tänä vuonna tehty aikaisempaa kattavampi siten, että se sisältää myös moduulin Suomessakin kasvavaa kiinnostusta saaneesta sovittelusta, sekä tuomioistuinmenettelyn ja välimiesmenettelyn liitynnöistä. Näin koulutus antaa osallistujille hyvän yleiskuvan myös välimiesmenettelyn suhteesta muihin riidanratkaisumenettelyihin”, toteaa Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan pääsihteeri Heidi Merikalla-Teir.

Ennätysmäärä hakijoita

Koulutusohjelmaan haki tänä vuonna ennätysmäärä välimiesmenettelystä kiinnostuneita juristeja.

”Olimme ilahtuneita havaitessamme, että hakijoiden joukko oli aikaisempiin vuosiin verrattuna entisestäänkin monipuolistunut. Hakijoiden ja paikan saaneiden joukossa on niin asianajajia, yritysjuristeja, tuomareita kuin oikeustieteilijöitäkin. Tämä kertoo osaltaan välimiesmenettelyn kasvaneesta suosiosta riidanratkaisumenettelynä. Välimiesmenettelyä käytetään laajasti eri toimialoilla ja erityyppisten riitojen ratkaisussa, kuten välimieslautakunnan tilastotiedotkin osoittavat”.

”Luvassa on varmasti mielenkiintoisia ja asiantuntevia keskusteluita, sillä osallistujien lisäksi myös luennoitsijoilla on hyvin monipuolinen kokemus riidanratkaisusta niin asianajajan, välimiehen, tuomarin kuin oikeustieteilijänkin näkökulmasta”, Merikalla-Teir iloitsee.

Vaikka koulutukseen otettiin mukaan aikaisempaa enemmän osallistujia, yhteensä 32 osallistujaa, vain noin puolet hakijoista saivat välimieskoulupaikan. Suuren kysynnän johdosta välimieskoulu on päätetty järjestää tässä muodossaan vielä kerran, keväällä 2017.

Ajankohtaista tietoa välimieskoulusta julkaistaan sekä välimieslautakunnan että Keskuskauppakamarin nettisivuilla (www.arbitration.fi ja www.keskuskauppakamari.fi). Voit seurata meitä myös Twitterissä (@FAIarbitration ja K3FIN) ja LinkedInissä (the Finland Arbitration Institute).

Tiesitkö, että välimieslautakunta on julkaissut jo kaksi kertaa sähköisen uutiskirjeen? Voit tutustua uutiskirjeisiin ja tilata sen täältä: https://arbitration.fi/subscribe-fai-newsletter/.

Tallennettu kategorioihin Uutiset |