Välimiesmenettelyn kärkinimiä palkittiin ansiomerkeillä Helsinki International Arbitration Day 2017 -tapahtuman yhteydessä

Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan puheenjohtaja Mika Savolalle on myönnetty kauppakamarin ansioristi. Keskuskauppakamari on myöntänyt ansioristin Savolalle suomalaisen elinkeinoelämän puolesta tunnustuksena hänen ansiokkaasta työstään Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan ja sitä kautta suomalaisen elinkeinoelämän hyväksi.

Keskuskauppakamari palkitsi lisäksi Suomi 100 -erikoisansiomerkillä Carita Wallgren-Lindholmin tunnustuksena hänen merkittävästä työstään suomalaisen elinkeinoelämän hyväksi hänen toimiessaan suomalaisen välimiesmenettelyosaamisen lähettiläänä maailmalla.

Välimiesmenettely on luottamuksellinen ja nopea vaihtoehto tuomioistuinmenettelylle, ja sitä käytetään vakiintuneesti liike-elämässä syntyvien riitojen ratkaisemiseksi. Keskuskauppakamarin välimieslautakunta hallinnoi sääntöjensä mukaisia välimiesmenettelyjä ja nimeää välimiehiä niin kotimaisiin kuin kansainvälisiin välimiesmenettelyihin.

Savolan johtama sääntöuudistus lähtölaukauksena välimieslautakunnan kansainvälisen profiilin nostamiselle

Mika Savola on toiminut Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan puheenjohtajana vuodesta 2013. Keskuskauppakamarin uudet välimiesmenettelysäännöt ja nopeutettua välimiesmenettelyä koskevat säännöt tulivat voimaan 1.6.2013. Uudistusta valmisteltiin työryhmässä, jonka puheenjohtajana Savola toimi. Sääntöuudistuksen päätavoitteina olivat muun ohella pyrkimys lisätä välimiesmenettelyn joutuisuutta ja kustannustehokkuutta sekä mahdollistaa liike-elämän monimutkaistuvien riitojen ja ns. moniasianosaismenettelyjen tehokas hallinnointi.

“Savolan johtaman sääntöuudistuksen päätavoitteet on hienosti saavutettu. Välimiesmenettelysääntöjen mukaisten menettelyjen mediaanikesto on ollut viimeisten vuosien aikana noin kahdeksan kuukautta, mikä on erinomainen saavutus kansainvälisessä vertailussa – erityisesti, kun otetaan huomioon, että samanaikaisesti jutut ovat monimutkaistuneet, kansainvälistyneet ja riitojen rahamääräiset intressit ovat kasvaneet. Myös moniasianosaismenettelyjen määrä on merkittävästi lisääntynyt”, välimieslautakunnan pääsihteeri Heidi Merikalla-Teir kertoo.

Sääntöuudistus aloitti välimieslautakunnassa uuden aikakauden, jonka aikana lautakunnan toimintaa on pyritty aktiivisesti kehittämään ja samalla on pyritty kohottamaan välimieslautakunnan kansainvälistä profiilia. Savolan rooli tässä työssä on ollut merkittävä.

“Haluan osaltani ja koko välimieslautakunnan sihteeristön puolesta lämpimästi kiittää Mikaa hänen arvokkaasta panoksestaan lautakunnan toiminnan kehittämisessä ja erinomaisesta yhteistyöstä”, Merikalla-Teir toteaa.

Välimieslautakunnan hallituksen jäsenten nykyinen toimikausi alkoi 1.6.2016. Savola jatkaa työtään välimieslautakunnan puheenjohtajana.

“Kiitän Keskuskauppakamaria saamastani tunnustuksesta. Se osoittaa ymmärrystä ja arvostusta välimiesmenettelyä kohtaan elinkeinoelämän riitojen tärkeänä ratkaisukeinona”, Savola sanoo. ”Samalla haluan kiittää välimieslautakunnan hallituksen jäseniä ja sihteeristöä heidän ammattitaitoisesta otteestaan ja saumattomasta yhteistyöstään niin juttujemme hallinnoinnissa kuin suomalaisen välimiesmenettelyosaamisen kehittämisessä laajemminkin.”

Savola uskoo, että välimieslautakunnan toimenpitein Suomesta voi tulla lähivuosina yksi kansainvälisen riidanratkaisun merkittävimmistä keskuksista Euroopassa.

”Tässä tarvitaan kuitenkin vetoapua myös lainsäätäjältä, jotta Suomen vanhahtava välimiesmenettelylaki saataisiin nopeasti ajantasaistettua. Selkeintä olisi, että Suomessa omaksuttaisiin sellaisenaan YK:n kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunnan (UNCITRAL) laatima, kaupallista välimiesmenettelyä koskeva mallilaki, joka on jo voimaansaatettu lukuisissa muissa valtioissa eri puolilla maailmaa”, Savola toteaa.

Erikoisansiomerkki tunnustuksena arvokkaasta työstä suomalaisen elinkeinoelämän hyväksi

Keskuskauppakamari on palkinnut Lindholm Wallgren Asianajotoimiston perustajan, asianajaja Carita Wallgren-Lindholmin Suomi 100 -erikoisansiomerkillä.

Wallgren-Lindholmilla on poikkeuksellisen laaja kansainvälinen kokemus välimiestehtävistä Suomessa ja erityisesti maailmalla. Hänellä on lisäksi lukuisia luottamustoimia. Hän on toiminut Keskuskauppakamarin välityslautakunnan (nykyisin välimieslautakunta) hallituksen jäsenenä vuosina 1996–2001 ja ICC Suomen hallituksen jäsenenä vuosina 2008–2014. Hänen kansainvälisiin luottamustoimiin sisältyy mm. kansainvälisen kauppakamarin kansainvälisen välitystuomioistuimen (ICC International Court of Arbitration) jäsenyys vuodesta 2012 alkaen. Hän toimii tällä hetkellä myös kansainvälisen kauppakamarin kansainvälistä välimiesmenettelyä kehittävän valiokunnan (ICC Commission on Arbitration and ADR) varapuheenjohtajana.

“Carita on ensimmäisiä suomalaisia aidosti kansainvälisiä välimiehiä ja hän nauttii laajaa kansainvälistä arvostusta. Hän on omalla työllään toiminut arvokkaana lähettiläänä suomalaiselle välimiesmenettelyosaamiselle maailmalla”, Merikalla-Teir kiittää.

“Olen liikuttunut ja kiitollinen tästä Keskuskauppakamarin odottamattomasta eleestä. Olen ilolla ja ylpeydellä seurannut, kuinka FAI:n nuori, energinen, asiantunteva ja ahkera tiimi on vain muutamassa vuodessa tehnyt instituutista kansainvälisen pelaajan. Kansainvälisten hallituksen jäsenten nimittäminen FAI:n hallitukseen on ollut strategisesti tärkeä ratkaisu. Tämän vuoden HIAD on myös osoitus siitä, että FAI:ssa tehdään asioita oikein – ja oikeita asioita”, Carita Wallgren-Lindholm toteaa.

Ansiomerkit luovutettiin kansainvälisen välimiesmenettelytapahtuman “Helsinki International Arbitration Day”:n yhteydessä. Helsingissä 18.5.2017 järjestettyyn konferenssiin osallistui lähes 250 välimiesmenettelyyn ja riidanratkaisuun erikoistunutta ja niistä kiinnostunutta juristia noin 20 maasta. Tilaisuuden järjesti Keskuskauppakamarin välimieslautakunta, joka hallinnoi sääntöjensä mukaisia välimiesmenettelyjä ja sovitteluja. Välimieslautakunnan sivuilta (www.arbitration.fi) löytyvät sääntöjen lisäksi mallivälityslausekkeet ja mallisovittelulauseke eri kielillä.

Tallennettu kategorioihin Uutiset |