Galina Zukovasta välimieslautakunnan uusi hallituksen jäsen

Keskuskauppakamari on nimittänyt Galina Zukovan (Bélot Malan & Associés, Pariisi) (CV) Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan hallituksen jäseneksi 1.6.2017 alkaen. Christopher R. Seppälän (White & Case, Pariisi) luovuttua toiveensa mukaisesti hallituksen jäsenyydestä toukokuun lopussa välimieslautakunnan hallituksen kokoonpanoa haluttiin täydentää ulkomaalaisella jäsenellä.

Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen ja nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen liitteen I 2.1 §:n mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, enintään kolme varapuheenjohtajaa ja enintään 12 muuta jäsentä. Hallituksessa on oltava sekä suomalaisia että ulkomaalaisia jäseniä. Galina Zukova tuo monipuolisen työkokemuksensa ansiosta hallitukseen arvokasta kansainvälistä kokemusta ja näkemystä, joiden merkitys on kasvanut kansainvälisten välimiesmenettelyjen lisääntymisen myötä. Vuonna 2016 kansainvälisten juttujen osuus oli 36 % kaikista välimieslautakunnassa vireille tulleista uusista jutuista.

Välimieslautakunnan hallituksen kokoonpano 1.6.2016 alkaneella toimikaudella käy ilmi täältä.

Tallennettu kategorioihin Uutiset |