Defensor Legis ajankohtaisjulkaisussa julkaistut artikkelit laadunvalvonnasta ja välitystuomioiden laadusta FAI-välimiesmenettelyissä ja välimiesmenettelylain uudistamistarpeista

Välimieslautakunnan puheenjohtaja Mika Savola ja lautakunnan pääsihteeri Heidi Merikalla-Teir ovat kirjoittaneet Suomen Asianajajaliiton aikakausijulkaisu Defensor Legisin välimiesmenettelyn teemanumeroon (Defensor Legis N:o 4/2017) Savola aiheesta ”Miksi ja miten välimiesmenettelylakia tulisi muuttaa?” ja Merikalla-Teir aiheesta ”Laadunvalvonta FAI-välimiesmenettelyissä ja havaintoja annettujen välitystuomioiden laadusta”. Lue Savolan artikkeli täältä ja Merikalla-Teirin artikkeli täältä.

Tallennettu kategorioihin Uutiset |