Petra Kiurunen nimitetty välimieslautakunnan puheenjohtajaksi 1.4.2018 alkaen

Keskuskauppakamari on nimittänyt Petra Kiurusen (Osakas, Lindfors & Co Asianajotoimisto, Helsinki) (CV) Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan hallituksen puheenjohtajaksi 1.4.2018 alkaen. Kiurunen toimii tällä hetkellä lautakunnan hallituksen varapuheenjohtajana.

Välimieslautakunnan hallituksen puheenjohtajana tammikuusta 2013 alkaen toiminut Mika Savola (Osakas, Hannes Snellman Asianajotoimisto, Helsinki) luopuu toiveensa mukaisesti hallituksen puheenjohtajuudesta maaliskuun lopussa.

”Haluamme lämpimästi kiittää Mika Savolaa hänen ansiokkaasta työstään lautakunnan puheenjohtajana. Mikan johdolla lautakunta toteutti vuonna 2013 sääntöuudistuksen, joka toimi lähtölaukauksena lautakunnan toiminnan johdonmukaiselle kehittämiselle. Lautakunnan tavoitteena on ollut sen toiminnan kansainvälistäminen ja Mikan johdolla tehty työ on tuottanut tulosta”, lautakunnan pääsihteeri Heidi Merikalla-Teir kiittää. ”Toivotamme Mikalle menestystä uuteen elämänvaiheeseen hänen siirtyessä Independent Arbitratoriksi”, Merikalla-Teir toteaa.

Välimieslautakunnan hallituksen nykyinen toimikausi alkoi 1.6.2016 ja jatkuu 31.12.2018 asti. Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen ja nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, enintään kolme varapuheenjohtajaa ja enintään 12 muuta jäsentä. Hallituksessa on oltava sekä suomalaisia että ulkomaalaisia jäseniä. Hallituksen kokoonpano käy ilmi täältä.

”Olemme kiitollisia ja iloisia siitä, että Petra Kiurunen lupautui toimimaan lautakunnan puheenjohtajana kuluvan toimikauden loppuun asti. Yhteistyömme Petran kanssa on ollut erittäin hyvää ja antoisaa kuluneiden vuosien aikana. Petran johdolla käymme nyt kohti uutta vaihetta lautakunnan toiminnan kehittämisessä”, Merikalla-Teir toteaa.

Kiurusella on laaja ja monipuolinen kokemus kotimaisten ja kansainvälisten riitojen ratkaisusta. Vuoden 2010 syyskuusta alkaen hän on toiminut Lindfors & Co Asianajotoimiston osakkaana ja välimieslautakunnan varapuheenjohtajana tammikuusta 2013 alkaen.

”Olen kiitollinen mahdollisuudesta toimia FAI:n puheenjohtajana. Mika Savolan puheenjohtajuuskaudella FAI:n toimintaa on kehitetty johdonmukaisesti, ja se on hyvällä pohjalla. Uskon kuitenkin, että FAI:lla on kaikki edellytykset kehittyä yhä varteenotettavammaksi välitysinstituutiksi myös kansainvälisesti. Tätä työtä jatkamme yhdessä lautakunnan hallituksen ja sihteeristön kanssa”, Kiurunen toteaa.

Petra Kiurunen aloittaa lautakunnan puheenjohtajana 1.4.2018.

Tallennettu kategorioihin Uutiset |