Vetoomus välimiesmenettelystä annetun lain uudistamiseksi

Keskuskauppakamari on tehnyt oikeusministeriölle aloitteen välimiesmenettelystä annetun lain (967/1992) uudistamiseksi. Ohessa tiedoksenne Keskuskauppakamarin ministeriölle 9.12.2016 lähettämä kirje ja sen liitteenä ollut selvitys.

Toivoisimme saavamme aloitteellemme mahdollisimman laajan tuen niin yrityksiltä ja muilta organisaatioilta kuin yksittäisiltä henkilöiltäkin. Mikäli tuette tätä Keskuskauppakamarin aloitetta, toivoisimme, että voisimme lisätä nimenne oheiseen vetoomukseen.

Voitte ilmoittaa tuestanne seuraavan linkin kautta https://www.lyyti.in/vetoomus tai lähettämällä sähköpostiviestin Keskuskauppakamarin riidanratkaisupalveluista vastaavalle johtajalle Heidi Merikalla-Teirille (heidi.merikalla-teir@chamber.fi) 12.3.2018 mennessä. Toimitamme vetoomuksen 13.3.2018 oikeusministeri Antti Häkkäselle.

Tallennettu kategorioihin Uutiset |