Kansainvälinen välimiesmenettelytapahtuma HIAD 2018: Muutoksen tuulia välimiesmenettelyssä

Helsinki International Arbitration Day (HIAD 2018) kokosi torstaina 24.5.2018 jo seitsemättä kertaa kansainvälisen välimiesmenettelyn huippunimet Helsinkiin. Päivän teema “Shaping the Future of International Arbitration” keskittyi välimiesmenettelyn tulevaisuuteen ja siihen, miten käyttäjien toiveisiin menettelyjen nopeudesta, tehokkuudesta ja teknologian hyödyntämisestä riidanratkaisussa pystytään tulevaisuudessa vastaamaan.

Helsinki International Arbitration Day (HIAD 2018) kokosi torstaina 24.5.2018 jo seitsemättä kertaa kansainvälisen välimiesmenettelyn huippunimet Helsinkiin. Kuva: Shutterstock

Välimiesmenettelyn tulevaisuus kiinnostaa: noin 200 riidanratkaisuun ja välimiesmenettelyyn erikoistunutta juristia kokoontui tänään Helsinkiin keskustelemaan aiheesta. Päivän aikana teemaa lähestyttiin muun ohella välimiesmenettelyn käyttäjien näkökulmasta ja sitä kautta, missä määrin teknologiaa ja palvelumuotoilua voitaisiin hyödyntää riidanratkaisussa. Myös urheiluvälimiesmenettelystä kuultiin erityislaatuinen haastattelu. Keskustelua oli herättelemässä Maailman Antidopingtoimisto WADAn riippumattomana selvittäjänä toiminut kanadalaisprofessori Richard McLaren.

“Oli erinomaista, että saimme McLarenin Suomeen ja samalla erittäin mielenkiintoisen tilaisuuden kuulla hänen haastattelunsa. Välimiesmenettelyn tulevaisuutta mietittäessä on tärkeää miettiä myös sitä, voidaanko tiettyjen erikoisalojen, kuten urheiluvälimiesmenettelyn, hyväksi havaittuja toimintatapoja hyödyntää soveltuvin osin myös kaupallisen välimiesmenettelyn puolella”, sanoo Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan pääsihteeri Heidi Merikalla-Teir.

Juridisen palvelumuotoilun avulla käyttäjäystävällisempiä palveluita

HIAD 2018 -tapahtumassa keskusteltiin myös teknologian hyödyntämisestä riidanratkaisussa ja juridisesta palvelumuotoilusta (legal designista), joka on Suomessa ja maailmalla herättänyt paljon kiinnostusta viime aikoina.

Keskuskauppakamarin välimieslautakunnassa juridista palvelumuotoilua on jo nyt hyödynnetty käyttäjäystävällisempien palveluiden kehittämiseksi.

”Pyrimme tarkastelemaan palveluitamme nimenomaan palveluiden käyttäjien näkökulmasta. Yksi esimerkki tästä on HIAD 2018 -tapahtumassa julkaistu FAI Arbitration Process -prosessikaavio, joka on laadittu nimenomaan käyttäjien kommenttien ja toiveiden pohjalta yhdessä palvelumuotoilutoimisto Hellonin ja Asianajotoimisto Dottirin kanssa”, Merikalla-Teir kertoo. Dottirin Lead Legal Designer Meera Sivanathan esitteli HIAD 2018 -tapahtumassa yhteistyön tulokset.

”Prosessikaavion ja laajemmin palveluidemme kehittäminen jatkuu myös tulevaisuudessa käyttäjiltä saatavan palautteen perusteella. Yhteistyössä käyttäjien kanssa pystymme vastaamaan toiveisiin menettelyjen nopeudesta, tehokkuudesta ja teknologian hyödyntämisestä”, hän jatkaa.

Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan välimiesmenettely on tunnettu erityisesti sen nopeudesta ja tehokkuudesta. Menettelyjen mediaanikesto on jo pitkään ollut reilusti alle vuoden, mikä on lyhyt kesto kansainvälisessä vertailussa. Menettelyjen kestot eivät ole pidentyneet, vaikka kansainvälisten menettelyjen osuus välimieslautakunnan hallinnoimista riidoista on noussut jo yli 30 prosenttiin ja juttumäärät ovat kasvaneet.

”Meille välimieslautakunnassa menettelyjen nopeus ja tehokkuus ovat tärkeässä asemassa. Pyrimme jatkuvasti parantamaan sisäisiä prosessejamme, ja toisaalta ohjeistamaan välimiehiä siten, että he pystyvät hoitamaan välimiestehtävät mahdollisimman tehokkaasti ja laadukkaasti”, Merikalla-Teir toteaa. “Nyt julkaistun prosessikaavion avulla pyrimme parantamaan palveluidemme käytettävyyttä ja läpinäkyvyyttä nimenomaan menettelyn käyttäjien näkökulmasta, oli sitten kyseessä palvelun loppukäyttäjä tai tämän asiamies.”

Välimieslautakunta on osa Keskuskauppakamaria, mutta on siitä toiminnallisesti ja päätöksenteossaan itsenäinen. Välimieslautakunta tarjoaa välimiesmenettely- ja sovittelupalveluita kotimaisten ja kansainvälisten riitojen ratkaisuun. Välimiesmenettely on luottamuksellinen vaihtoehto tuomioistuinmenettelylle riidanratkaisutapana, ja sitä käytetään vakiintuneesti liike-elämässä syntyvien riitojen ratkaisemiseksi.

Helsinki International Arbitration Day on vuosittain järjestettävä kansainvälinen välimiesmenettelykonferenssi, joka kokosi Helsinkiin tänä vuonna noin 200 riidanratkaisuun ja välimiesmenettelyyn erikoistunutta asiantuntijaa 16 eri maasta. Lisätietoja Helsinki International Arbitration Day -tapahtumasta löytyy tapahtumasivuilta www.hiad.fi.

Tallennettu kategorioihin Uutiset |