Oikeusministeriö kerää palautetta välimiesmenettelyn toimivuudesta ja uudistamistarpeista

Oikeusministeriö järjesti 11.9.2018 seminaarin, jonka teemana oli välimiesmenettelylainsäädäntö osana suomalaisten yritysten kilpailukykyä. Seminaarin tarkoituksena oli mahdollistaa monipuolinen keskustelu siitä, onko nykyisessä vuodelta 1992 olevassa välimiesmenettelylaissa ongelmia ja jos on, miten nämä mahdolliset ongelmat näkyvät oikeuskäytännössä. Oikeusministeriö julkaisi tänään myös asiaa koskevan tiedotteen, joka löytyy täältä.

Oikeusministeriö kerää nyt kirjallista palautetta välimiesmenettelyn toimivuudesta ja uudistamistarpeista. Palautetta pyydetään seminaariin osallistuneilta ja myös muilta välimiesmenettelyn parissa työskenteleviltä mahdollisimman kattavan tilannekuvan saamiseksi. Vastausaika päättyy 1.10.2018 klo 16.15. Lausuntopyyntö löytyy täältä.

Tausta

Keskuskauppakamari on tehnyt oikeusministeriölle aloitteen välimiesmenettelystä annetun lain uudistamiseksi. Keskuskauppakamarin ministeriölle 9.12.2016 lähettämä kirje yksityiskohtaisine selvityksineen ja muine liitteineen löytyy alta.

 

Keskuskauppakamarin kirje 9.12.2016

Liite 1: Keskuskauppakamarin selvitys välimiesmenettelylain uudistamistarpeista, 9.12.2016

Liite 2: ”Finnish Arbitration Act (23 October 1992/967): Comments of the Secretariat of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) on the basis of the unofficial translation from Finnish provided by the Finland Arbitration Institute”, 10.10.2016

Liite 3: UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985, with amendments as adopted in 2006 (“UNCITRALin mallilaki”)

Liite 4: Epävirallinen suomenkielinen käännös UNCITRALin mallilain ensimmäisestä osasta

Liite 5: Luettelo UNCITRALin mallilain implementoineista valtioista

Liite 6: Christopher R. Seppälä: “Why Finland should adopt the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration”, Liikejuridiikka 3/2016

 

Olemme myös laatineet lyhyen tiivistelmän liitteenä 1 olevasta selvityksestä. Tiivistelmä löytyy täältä.

Keskuskauppakamari järjesti lain uudistamistarpeita koskevan seminaarin 25.1.2018. Raportti seminaarista ja siellä pidetyt esitykset löytyvät täältä.

Oikeusministeri Antti Häkkäselle on lisäksi 13.3.2018 luovutettu vetoomus, jonka allekirjoitti yli 200 elinkeinoelämän edustajaa.

 

Tallennettu kategorioihin Uutiset |