FAI-välitystuomion tarkistuslista ja vero-ohje julkaistu

 

Olemme lisänneet verkkosivujemme ohjeet ja määräykset -osioon FAI-välitystuomion tarkistuslistan. Se on tarkoitettu välimiesoikeuden tueksi laadittaessa välitystuomiota Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen tai Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä. Lista ei ole tyhjentävä tai välimiesoikeutta sitova, vaan sen tarkoitus on esittää yleisiä suosituksia laadukkaan ja täytäntöönpanokelpoisen välitystuomion laatimiseksi kuhunkin yksittäiseen tapaukseen soveltuvan sisältöisenä. Välitystuomion tulee täyttää soveltuvin osin asianosaisten välisen välityssopimuksen määräykset sekä sovellettavien välimiesmenettelysääntöjen ja sovellettavan välimiesmenettelylain (lex arbitri) säännökset. Myös välitystuomion todennäköisen täytäntöönpanomaan lainsäädännön pakottavat vaatimukset välitystuomion muodon tai sisällön osalta on tietyissä tapauksissa syytä huomioida.

 

Vero-ohjeen tarkoituksena on kiinnittää välimiesten huomiota välimiehen palkkioon ja kuluihin liittyviin verokysymyksiin. Jokainen välimies on itse velvollinen arvioimaan palkkionsa ja kulujensa verokohtelun. Ohje perustuu Suomen voimassa olevaan verolainsäädäntöön, oikeuskäytäntöön ja Verohallinnon ohjeisiin. Ohjeessa kuvataan myös välimiehen palkkion ja kulujen maksamista Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan määräämästä kuluennakosta välimiesmenettelyssä, joka käydään Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen ja Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti.

Tallennettu kategorioihin Uutiset |