Keskuskauppakamarin välimieslautakunta / The Finland Arbitration Institute FAI hakee Case Manageria

Tehtävät:

-juttujen hallinnointiin liittyvät lakimiestehtävät
-muut instituutin toimintaan liittyvät tehtävät

Hakijoilta toivomme:

Olet innostunut, positiivinen, rohkea ja energinen. Olet kiinnostunut riidanratkaisusta ja haluat kehittää omaa asiantuntemustasi ja uraasi välimiesmenettelyn alalla. Sinulla on myös Case Managerin työssä tarvittavaa korostunutta huolellisuutta ja tarkkuutta. Työkielet ovat pääasiassa suomi ja englanti, ja tehtävä edellyttää molempien kielien hyvää osaamista.

Hakuprosessi

Pyydämme kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen viipymättä, kuitenkin viimeistään 5.4.2020, osoitteeseen santtu.turunen@arbitration.fi. Käsittelemme hakemuksia ja haastattelemme hakijoita jo ennen hakuajan umpeutumista.

Lisätietoja: pääsihteeri Santtu Turunen, p. 050 3059410

Perustietoja FAI:sta

Keskuskauppakamarin välimieslautakunta määrää välimiehiä kotimaisiin ja kansainvälisiin välimiesmenettelyihin sekä hallinnoi menettelyjä, jotka käydään Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen tai nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimieslautakunta voi myös toimia nimeävänä tahona UNCITRAL välimiesmenettelysääntöjen mukaisissa menettelyissä. Lisäksi lautakunta hallinnoi Keskuskauppakamarin sovittelusääntöjen mukaisia menettelyjä. Lisätietoja: arbitration.fi.

Tallennettu kategorioihin Uutiset |