Välimieskoulu (Finnish Arbitration Academy) kuudes vuosikurssi järjestetään syksyllä 2020

Mitä?
Välimieskoulu koostuu kuudesta koulutuskerrasta (kaksi koko päivän kestävää koulutusta ja neljä iltapäivätilaisuutta). Alustusten lisäksi aikaa on varattu keskusteluille ja verkostoitumiselle.

Välimieskoulussa perehdytään FAI:n välimiesmenettelysääntöihin ja välimieslautakunnan tapauskäytäntöön, välimiesmenettelyn normipohjaan ja keskeisiin periaatteisiin, välimiesprosessin keskeisiin elementteihin, välityssopimusten ja välitystuomioiden laadintaan, tuomioistuinmenettelyn ja välimiesmenettelyn liittymäkohtiin, oman välimiesmenettelypraktiikan kehittämiseen, asianajoon välimiesmenettelyssä sekä kansallisen ja kansainvälisen välimiesmenettelyn eroihin.

Välimieskoulussa hyödynnetään koulutuskertojen tukena digitaalista Howspace-oppimisalustaa. Oppimisalusta auttaa välimieskouluun valmistautumisessa ja oppimateriaalin hallinnassa, tarjoaa joustavan viestintäkanavan osallistujille ja toimii välimieskoulun tapahtumakalenterina.

Miksi?
Tehokas ja luotettava riidanratkaisu ja oikeussuoja ovat tärkeitä yrityksille ja yksityisille ihmisille. Välimiesmenettely on nopea, kustannustehokas, asiantunteva ja luottamuksellinen vaihtoehto riitojen ratkaisemiseen. Välimiesmenettely toimii sitä tehokkaammin, mitä paremmin asianosaiset, asiamiehet ja välimiehet tuntevat välimiesmenettelyn ja sovellettavat säännöt. Koulutus palvelee siten paitsi osallistujia, viime kädessä myös välimiesmenettelyn käyttäjiä eli asianosaisia. Se edistää suomalaisen välimiesmenettelyn kilpailukykyä ja kansainvälistymistä.

Kenelle?
Välimieskoulu on suunnattu asianajajille, tuomareille, oikeustieteen tutkijoille ja muille lakimiehille, jotka toimivat tai haluavat toimia asiamiehenä välimiesmenettelyssä tai välimiehenä. Koulutukseen valitaan noin 30 osallistujaa hakemusten perusteella.

Aika: 6.10.2020 – 19.11.2020
Paikka: Helsinki
Hakuaika: 20.5. – 16.6.2020
Valinnoista ilmoitetaan 30.6.2020 mennessä.
Välimieskoulun hinta: 2 250 € + alv 24 %
Tilassa huomioidaan osallistujien turvavälit. Jos 6.10. on edelleen kokoontumisrajoituksia, tilaisuus järjestetään livestreamina.

Katso Välimieskoulun ohjelma tästä

 

Hae mukaan tästä

Lisätietoja: Kirsi Loikas, kirsi.loikas@chamber.fi
Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Tallennettu kategorioihin Tapahtumat, Uutiset |

COVID-19 -pandemian vaikutus FAI-välimiesmenettelyihin

COVID 19 -pandemia vaikuttaa jollain tavalla kaikkien yritysten ja ihmisten arkeen. Pandemia vaikuttaa myös välimiesmenettelyihin, kun perinteisiä toimintatapoja ja ennalta suunniteltuja prosessiaikatauluja ei ole aina mahdollista noudattaa.

Poikkeuksellisissa oloissa on korostuneen tärkeää, että välimiesmenettely tarjoaa nopean, joustavan ja luotettavan tavan ratkaista riitoja ja saada oikeussuojaa. Nopeus ja tehokkuus on tärkeää paitsi jo vireillä olevissa jutuissa, myös niissä uusissa jutuissa, joita sopimushäiriöistä vaikeassa taloustilanteessa ja toimintaympäristössä saattaa seurata.

Keskuskauppakamarin välimieslautakunta FAI toimii normaalisti

FAI hoitaa tehtävänsä vireillä olevissa asioissa ja varmistaa uusien juttujen hallinnoinnin viivytyksettä. FAI on jo ennen pandemiaa toiminut pääasiassa digitaalisesti.

Lue lisää:

(lisää…)

Tallennettu kategorioihin Uutiset |

Erkko Meri nimitetty Case Manageriksi välimieslautakuntaan

Oikeustieteen maisteri Erkko Meri on aloittanut Case Managerina Keskuskauppakamarin välimieslautakunnassa 15. huhtikuuta 2020.

Aikaisemmin Meri on työskennellyt lakimiehenä Keskuskauppakamarin Kilpailukyky ja vaikuttaminen -ryhmässä. Lisäksi hänellä on kokemusta in-house lakimiehen tehtävistä Signom Oy:stä, ja Meri on myös  toiminut lakimiesharjoittelijana Asianajotoimisto Hästö & Co:ssa. Meri puhuu suomen lisäksi sujuvasti englantia ja ruotsia.

”Odotan innolla, että pääsen oppimaan lisää riidanratkaisusta. Tehokkaat riitojenratkaisukeinot ratkaisevat sen, kuinka yritykset ja yksityishenkilöt pääsevät oikeuksiinsa ja mikä merkitys sopimuksilla on. Tulen varmasti nauttimaan työstä FAI:n ammattitaitoisessa ja energisessä työympäristössä. Haluan omalta osaltani auttaa lautakuntaa kasvamaan ja kansainvälistymään”, Meri sanoo.

 

 

Välimieslautakunnan pääsihteeri Santtu Turunen toivottaa Erkko Meren tervetulleeksi lautakuntaan:

”Saamme Erkosta erinomaisen lisän FAI:n tiimiin. Tunnemme Erkon, hänen osaamisensa ja työskentelytapansa, koska hän siirtyy FAI:hin Keskuskauppakamarin vaikuttajatiimistä. Erkko on ratkaisuhakuinen juristi, joka ei pelkää uusia haasteita. Vaikka Erkon välimiesmenettelykokemus ei ole laaja, hänen asenteensa on erinomainen ja avoin, hän on nopea oppimaan ja hänen tuloksensa Keskuskauppakamarissa ovat olleet erinomaisia. Lisäksi Erkolla on tietosuojaan ja IT-projekteihin liittyvää osaamista ja kokemusta, mistä on varmasti hyötyä myös välimieslautakunnassa.”

Tallennettu kategorioihin Uutiset |

Tanja Volanen aloitti Case Managerina FAI:n välimiesmenettelyn erikoistumisohjelmassa

Tanja Volanen on aloittanut Case Managerina FAI:ssa. Volanen on ensimmäinen Case Manager, joka suorittaa kaksivuotisen FAI:n välimiesmenettelyn erikoistumisohjelman.

Normaalien Case Managerin tehtävien lisäksi Volanen osallistuu FAI:n välimiesmenettelyn erikoistumisohjelman osana FAI:n Välimieskouluun, joka alkaa lokakuussa 2020, ja muihin kansainvälisiin ja FAI:n järjestämiin tapahtumiin. Erikoistumisohjelmaan kuuluu, että osallistujaa tuetaan ja kannustetaan kehittämään monipuolisesti välimiesmenettelyasiantuntemustaan, luomaan verkostoja välimiesmenettely-yhteisössä sekä julkaisemaan artikkeli välimiesmenettelyn alalta.

Ennen siirtymistään välimieslautakuntaan Tanja Volanen on työskennellyt muun muassa Castrén & Snellmanilla (Senior Trainee), Fondialla (Senior Legal Trainee) ja Roschierilla (Research Trainee ja Office Support Trainee). Volanen valmistuu oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta toukokuussa 2020 ja on kirjoittanut gradunsa ”Temapreklusionens roll i dispositiva tvistemål” todisteluoikeudesta. Äidinkieltensä ruotsin ja suomen lisäksi Volanen puhuu erinomaista englantia ja hallitsee saksan ja ranskan alkeet.

“Viime vuosien aikana kiinnostukseni on suuntautunut nimenomaan riidanratkaisuun. Työskentely FAI:ssa perehdyttää minut välimiesmenettelyyn, ja laajemminkin kansalliseen ja kansainväliseen riidanratkaisumarkkinaan. Vuonna 2019 olin vapaaehtoisena auttamassa HIAD:in (Helsinki International Arbitration Day) järjestämisessä ja tämän jälkeen tiesin, että haluaisin työskennellä FAI:ssa, osana välimiesmenettely-yhteisöä”, Volanen toteaa.

 

 

FAI:n pääsihteeri Santtu Turunen toivottaa Tanja Volasen tervetulleeksi välimieslautakuntaan:

”Toivotan Tanjan tervetulleeksi FAI:n tiimiin. FAI:n välimiesmenettelyn erikoistumisohjelman ideana ei ole pelkästään löytää lahjakkaita, luovia, energisiä ja positiivisia ihmisiä hallinnoimaan FAI:n juttuja, vaan myös auttaa heitä kehittämään asiantuntemustaan, verkostoitumaan välimiesyhteisössä ja rekrytoitumaan uusiin haasteisiin alalla. Saimme monta erittäin hyvää hakemusta mutta uskon, ettemme olisi voineet tehdä parempaa valintaa.”

Tallennettu kategorioihin Uutiset |

Keskuskauppakamarin välimieslautakunta / The Finland Arbitration Institute FAI hakee Case Manageria

Tehtävät:

-juttujen hallinnointiin liittyvät lakimiestehtävät
-muut instituutin toimintaan liittyvät tehtävät

Hakijoilta toivomme:

Olet innostunut, positiivinen, rohkea ja energinen. Olet kiinnostunut riidanratkaisusta ja haluat kehittää omaa asiantuntemustasi ja uraasi välimiesmenettelyn alalla. Sinulla on myös Case Managerin työssä tarvittavaa korostunutta huolellisuutta ja tarkkuutta. Työkielet ovat pääasiassa suomi ja englanti, ja tehtävä edellyttää molempien kielien hyvää osaamista.

Hakuprosessi

Pyydämme kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen viipymättä, kuitenkin viimeistään 5.4.2020, osoitteeseen santtu.turunen@arbitration.fi. Käsittelemme hakemuksia ja haastattelemme hakijoita jo ennen hakuajan umpeutumista.

Lisätietoja: pääsihteeri Santtu Turunen, p. 050 3059410

Perustietoja FAI:sta

Keskuskauppakamarin välimieslautakunta määrää välimiehiä kotimaisiin ja kansainvälisiin välimiesmenettelyihin sekä hallinnoi menettelyjä, jotka käydään Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen tai nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimieslautakunta voi myös toimia nimeävänä tahona UNCITRAL välimiesmenettelysääntöjen mukaisissa menettelyissä. Lisäksi lautakunta hallinnoi Keskuskauppakamarin sovittelusääntöjen mukaisia menettelyjä. Lisätietoja: arbitration.fi.

Tallennettu kategorioihin Uutiset |

FAI-seminaari 4.11.2020: Yritysten riidat – miksi välimiesmenettely?

Välimiesmenettelyyn liittyvät palvelut tuotetaan käyttäjiä varten. Seminaarin lähtökohtana ovat yritysten riidanratkaisuun liittyvät käytännön tarpeet ja kokemukset, joita lähestytään kolmen eri toimialan kautta. Lopuksi pohditaan välimiesmenettelyn tarjoamia ratkaisuja.

Seminaarin ensimmäisessä osassa käsitellään rakennusalan riitoja, toisessa tietoon liittyviä riitoja digitaalisessa taloudessa ja kolmannessa murroksessa olevan energia-alan riitoja. Osioissa käsitellään alalla tyypillisesti syntyviä konflikteja, riidanratkaisuun kohdistuvia odotuksia, hyviä ja huonoja kokemuksia ja riidanratkaisun kannalta keskeistä toimialaosaamista.

Seminaari on suunnattu yritysten ja yhteisöjen lakimiehille ja johtajille ja riidanratkaisun lisäksi myös muilla toimialoilla työskenteleville asianajajille.

Tapahtuma järjestetään 4.11.2020 Vanhalla ylioppilastalolla (Mannerheimintie 3, Helsinki). Seminaariin voi ILMOITTAUTUA TÄSTÄ.

Ohjelma:

12.00 REKISTERÖITYMINEN JA LOUNAS

12.50 SEMINAARIN AVAUSSANAT
Mikko Kemppainen, lakiasiainjohtaja, Orion; varapuheenjohtaja, FAI

13.00 PANEELI I: RAKENNUSALAN RIIDAT
Moderaattori Petra Kiurunen, osakas, Lindfors & Co; puheenjohtaja, FAI
Karri Kivioja, vastaava lakimies, Rakennusteollisuus
Jenni Rope, kaupunginlakimies, Helsingin kaupunki
Seminaarin siirtämisestä johtuen puhujalista täydentyy myöhemmin.

14.00 TAUKO

14.20 PANEELI II: TIETOON LIITTYVÄT RIIDAT DIGITAALISESSA TALOUDESSA
Moderaattori Antti Ikonen, toimitusjohtaja, Iconics Oy
Clarisse Berggårdh, toimitusjohtaja, Pohjoisranta-BCW
Tiina Kerttula, lakimies, Alma Media
Saija Kivinen, lakiasiainjohtaja, Telia Finland
Erkko Korhonen, Specialist Partner, Hannes Snellman
Kai Kotiranta, osakas, Kotiranta & Co
Seminaarin siirtämisestä johtuen puhujalista täydentyy myöhemmin.

15.20 TAUKO

15.40 MUUTTUVA ENERGIA-ALA JA KONFLIKTIT
Jouni Keronen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition
Seminaarin siirtämisestä johtuen puhujalista täydentyy myöhemmin.

16.40 LOPPUKESKUSTELU: MITÄ ANNETTAVAA
VÄLIMIESMENETTELYLLÄ ON ERI TOIMIALOILLA?
Moderaattori Antti Järvinen, osakas, Frontia; hallituksen jäsen, FAI
Juha Häyhä, oikeusneuvos, korkein oikeus
Marko Wainio, osakas, HPP
Seminaarin siirtämisestä johtuen puhujalista täydentyy myöhemmin.

LOPPUSANAT
Santtu Turunen, pääsihteeri, FAI

17.30 COCKTAILS

Tallennettu kategorioihin Tapahtumat, Uutiset |

Keskuskauppakamarin välimieslautakunta (FAI) mukana järjestämässä Yrityksen konfliktien hallinta -seminaaria Tampereella

 

Keskuskauppakamarin välimieslautakunta (FAI) järjestää yhteistyössä Asianajotoimisto Merkuriuksen, Tampereen Kauppakamarin, PwC:n ja OP Tampereen kanssa seminaarin aiheesta ”Yrityksen konfliktien hallinta”. Seminaarissa käsitellään riidanratkaisua ja sopimusten toteuttamista, välimiesmenettelyä, sovittelua, veroriitoja ja konfliktien vakuuttamista. Tilaisuuden alussa on Kansi Areena -projektin lyhyt esittely. Seminaari järjestetään Tampereella 19.2.2020 ja se on maksuton. Ilmoittaudu lähettämällä sähköposti osoitteeseen office@merkuriuslaw.fi.

 

Tallennettu kategorioihin Uutiset |

Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysäännöt uudistuvat 1.1.2020

 

Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysäännöt uudistuvat 1.1.2020

Keskuskauppakamarin uudet välimiesmenettelysäännöt ja nopeutettua välimiesmenettelyä koskevat säännöt tulevat voimaan 1.1.2020.  Uusissa säännöissä on tehty yksittäisiä parannuksia toimiviksi osoittautuneisiin vuoden 2013 sääntöihin tavoitteena nopeuttaa ja tehostaa välimiesmenettelyä. Keskeisiä muutoksia ovat kuluennakon määrääminen jatkossa myös kotimaisissa jutuissa, asiakirjojen sähköisen toimittamisen mahdollistaminen aikaisempaa laajemmin sekä nopeutetun ja tavallisen välimiesmenettelyn joustavampi yhteensovittaminen.

Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysäännöt 2020
Keskuskauppakamarin Nopeutettua välimiesmenettelyä koskevat säännöt 2020

 

Sääntöjen päivitys nopeuden, tehokkuuden ja joustavuuden lisäämiseksi

Välimiesmenettelysäännöt ja nopeutettua välimiesmenettelyä koskevat säännöt uudistettiin kokonaisuudessaan vuonna 2013. Kokonaisuudistus saattoi säännöt parhaiden kansainvälisten käytänteiden tasolle, välimiesmenettelyn kesto lyheni ja kustannustehokkuus parani.

Vuoden 2013 sääntöjen soveltamiskäytäntö osoittaa, että välimieslautakunnan hallinnoimat välimiesmenettelyt suoriutuvat aikataulu- ja kustannustehokkuusvertailussa erinomaisesti muihin välitysinstituutteihin nähden. Vuoden 2013 sääntöjen mukainen välimiesmenettely on luotettava, tehokas ja myös kansainvälisellä tasolla uskottava vaihtoehto liike-elämän riitojen ratkaisemiseksi.

Nyt toteutetun sääntöuudistuksen tarkoituksena on tehostaa ja nopeuttaa välimiesmenettelyä entisestään. Säännöissä on pyritty myös tarjoamaan asianosaisille enemmän joustomahdollisuuksia, jotta menettely soveltuisi paremmin kulloinkin kyseessä olevan riidan luonteeseen.

Uudistus valmisteltiin sääntötyöryhmässä, jonka puheenjohtajana toimi välimieslautakunnan hallituksen varapuheenjohtaja, asianajaja Marko Hentunen. Sääntötyöryhmä keräsi välimiesmenettelyn parissa työskenteleviltä kotimaisilta ja ulkomaisilta asianajajilta, oikeustieteellisiltä asiantuntijoilta, tuomioistuinlaitoksen edustajilta sekä kokeneilta välimiehiltä näkemyksiä vuoden 2013 säännöistä ja ehdotuksia niiden mahdolliseksi kehittämiseksi. Nämä erinomaiset palautteet ja muutosehdotukset on otettu huomioon osana sääntöuudistustyötä.

(lisää…)

Tallennettu kategorioihin Uutiset |

FAI (Keskuskauppakamarin välimieslautakunta) hakee Case Manageria välimiesmenettelyn erikoistumisohjelmaan

Ohjelman tavoite

FAI:n välimiesmenettelyn erikoistumisohjelman tavoitteena on kehittää ohjelmaan osallistuvan välimiesmenettelystä innostuneen ja alalle suuntautuneen lakimiehen osaamista, asiantuntemusta, käytännön kokemusta ja verkostoja.

Ohjelman suoritettuasi tunnet instituutin toiminnan ja olet hankkinut myös välimiehenä ja asiamiehenä toimimisessa hyödyllisiä tietoja välimiesmenettelystä. Olet kehittänyt valmiuksiasi keskustella ja viestiä välimiesmenettelyyn liittyvistä kysymyksistä ja tutkia niitä. Olet myös luonut ammatillisen verkoston välimiesmenettelyn alalla tai kehittänyt verkostojasi.

Kenelle ohjelma on tarkoitettu?

Ohjelma on tarkoitettu välimiesmenettelystä kiinnostuneille tai välimiesmenettelyä harjoittaville lakimiehille, jotka haluavat suorittaa ”välimiesmenettelyauskultoinnin”. Voit hakea ohjelmaan uran alussa tai muussa vaiheessa. Uran alkuvaiheessa olevilla hakijoilla ohjelman kesto on lähtökohtaisesti kaksi vuotta. Jos sinulla on aiempaa kokemusta alalta ja osallistut ohjelmaan secondmentina asianajotoimistosta tai yrityksestä, ohjelman kesto voidaan sopimuksen ja kokemuksesi mukaan sopia myös lyhyemmäksi, esimerkiksi 18 kuukaudeksi.

(lisää…)

Tallennettu kategorioihin Uutiset |

Six Questions to Antti Järvinen

 

Six Questions to Antti Järvinen, Partner at Frontia Attorneys at Law Ltd, FAI Board Member

 

What is the most enjoyable part of your work?

Having the chance to help our clients in matters that are important to them and work together with colleagues who I consider the best in the market.

What is most challenging in your work?

I think every case is a positive challenge. A litigator needs to feel challenged, push ahead and turn every stone. A very important, though sometimes underestimated part of a litigator’s work is to discover and profoundly understand the parties’ strategic goals and business drivers underlying a dispute. It is critical to consider these issues thoroughly also in order to help the client reach a rational settlement, when possible, and avoid unnecessary proceedings.

(lisää…)

Tallennettu kategorioihin Uutiset |