Keskuskauppakamarin välimieslautakunta / The Finland Arbitration Institute FAI hakee Case Manageria

Tehtävät:

-juttujen hallinnointiin liittyvät lakimiestehtävät
-muut instituutin toimintaan liittyvät tehtävät

Hakijoilta toivomme:

Olet innostunut, positiivinen, rohkea ja energinen. Olet kiinnostunut riidanratkaisusta ja haluat kehittää omaa asiantuntemustasi ja uraasi välimiesmenettelyn alalla. Sinulla on myös Case Managerin työssä tarvittavaa korostunutta huolellisuutta ja tarkkuutta. Työkielet ovat pääasiassa suomi ja englanti, ja tehtävä edellyttää molempien kielien hyvää osaamista.

Hakuprosessi

Pyydämme kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen viipymättä, kuitenkin viimeistään 5.4.2020, osoitteeseen santtu.turunen@arbitration.fi. Käsittelemme hakemuksia ja haastattelemme hakijoita jo ennen hakuajan umpeutumista.

Lisätietoja: pääsihteeri Santtu Turunen, p. 050 3059410

Perustietoja FAI:sta

Keskuskauppakamarin välimieslautakunta määrää välimiehiä kotimaisiin ja kansainvälisiin välimiesmenettelyihin sekä hallinnoi menettelyjä, jotka käydään Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen tai nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimieslautakunta voi myös toimia nimeävänä tahona UNCITRAL välimiesmenettelysääntöjen mukaisissa menettelyissä. Lisäksi lautakunta hallinnoi Keskuskauppakamarin sovittelusääntöjen mukaisia menettelyjä. Lisätietoja: arbitration.fi.

Tallennettu kategorioihin Uutiset |

FAI-seminaari 9.6.2020: Yritysten riidat – miksi välimiesmenettely?

Välimiesmenettelyyn liittyvät palvelut tuotetaan käyttäjiä varten. Seminaarin lähtökohtana ovat yritysten riidanratkaisuun liittyvät käytännön tarpeet ja kokemukset, joita lähestytään kolmen eri toimialan kautta. Lopuksi pohditaan välimiesmenettelyn tarjoamia ratkaisuja.

Seminaarin ensimmäisessä osassa käsitellään rakennusalan riitoja, toisessa tietoon liittyviä riitoja digitaalisessa taloudessa ja kolmannessa murroksessa olevan energia-alan riitoja. Osioissa käsitellään alalla tyypillisesti syntyviä konflikteja, riidanratkaisuun kohdistuvia odotuksia, hyviä ja huonoja kokemuksia ja riidanratkaisun kannalta keskeistä toimialaosaamista.

Seminaari on suunnattu yritysten ja yhteisöjen lakimiehille ja johtajille ja riidanratkaisun lisäksi myös muilla toimialoilla työskenteleville asianajajille.

Tapahtuma järjestetään 9.6.2020 Vanhalla ylioppilastalolla (Mannerheimintie 3, Helsinki). Seminaariin voi ILMOITTAUTUA TÄSTÄ.

Tallennettu kategorioihin Tapahtumat, Uutiset |

Keskuskauppakamarin välimieslautakunta (FAI) mukana järjestämässä Yrityksen konfliktien hallinta -seminaaria Tampereella

 

Keskuskauppakamarin välimieslautakunta (FAI) järjestää yhteistyössä Asianajotoimisto Merkuriuksen, Tampereen Kauppakamarin, PwC:n ja OP Tampereen kanssa seminaarin aiheesta ”Yrityksen konfliktien hallinta”. Seminaarissa käsitellään riidanratkaisua ja sopimusten toteuttamista, välimiesmenettelyä, sovittelua, veroriitoja ja konfliktien vakuuttamista. Tilaisuuden alussa on Kansi Areena -projektin lyhyt esittely. Seminaari järjestetään Tampereella 19.2.2020 ja se on maksuton. Ilmoittaudu lähettämällä sähköposti osoitteeseen office@merkuriuslaw.fi.

 

Tallennettu kategorioihin Uutiset |

Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysäännöt uudistuvat 1.1.2020

 

Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysäännöt uudistuvat 1.1.2020

Keskuskauppakamarin uudet välimiesmenettelysäännöt ja nopeutettua välimiesmenettelyä koskevat säännöt tulevat voimaan 1.1.2020.  Uusissa säännöissä on tehty yksittäisiä parannuksia toimiviksi osoittautuneisiin vuoden 2013 sääntöihin tavoitteena nopeuttaa ja tehostaa välimiesmenettelyä. Keskeisiä muutoksia ovat kuluennakon määrääminen jatkossa myös kotimaisissa jutuissa, asiakirjojen sähköisen toimittamisen mahdollistaminen aikaisempaa laajemmin sekä nopeutetun ja tavallisen välimiesmenettelyn joustavampi yhteensovittaminen.

Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysäännöt 2020
Keskuskauppakamarin Nopeutettua välimiesmenettelyä koskevat säännöt 2020

 

Sääntöjen päivitys nopeuden, tehokkuuden ja joustavuuden lisäämiseksi

Välimiesmenettelysäännöt ja nopeutettua välimiesmenettelyä koskevat säännöt uudistettiin kokonaisuudessaan vuonna 2013. Kokonaisuudistus saattoi säännöt parhaiden kansainvälisten käytänteiden tasolle, välimiesmenettelyn kesto lyheni ja kustannustehokkuus parani.

Vuoden 2013 sääntöjen soveltamiskäytäntö osoittaa, että välimieslautakunnan hallinnoimat välimiesmenettelyt suoriutuvat aikataulu- ja kustannustehokkuusvertailussa erinomaisesti muihin välitysinstituutteihin nähden. Vuoden 2013 sääntöjen mukainen välimiesmenettely on luotettava, tehokas ja myös kansainvälisellä tasolla uskottava vaihtoehto liike-elämän riitojen ratkaisemiseksi.

Nyt toteutetun sääntöuudistuksen tarkoituksena on tehostaa ja nopeuttaa välimiesmenettelyä entisestään. Säännöissä on pyritty myös tarjoamaan asianosaisille enemmän joustomahdollisuuksia, jotta menettely soveltuisi paremmin kulloinkin kyseessä olevan riidan luonteeseen.

Uudistus valmisteltiin sääntötyöryhmässä, jonka puheenjohtajana toimi välimieslautakunnan hallituksen varapuheenjohtaja, asianajaja Marko Hentunen. Sääntötyöryhmä keräsi välimiesmenettelyn parissa työskenteleviltä kotimaisilta ja ulkomaisilta asianajajilta, oikeustieteellisiltä asiantuntijoilta, tuomioistuinlaitoksen edustajilta sekä kokeneilta välimiehiltä näkemyksiä vuoden 2013 säännöistä ja ehdotuksia niiden mahdolliseksi kehittämiseksi. Nämä erinomaiset palautteet ja muutosehdotukset on otettu huomioon osana sääntöuudistustyötä.

(lisää…)

Tallennettu kategorioihin Uutiset |

FAI (Keskuskauppakamarin välimieslautakunta) hakee Case Manageria välimiesmenettelyn erikoistumisohjelmaan

Ohjelman tavoite

FAI:n välimiesmenettelyn erikoistumisohjelman tavoitteena on kehittää ohjelmaan osallistuvan välimiesmenettelystä innostuneen ja alalle suuntautuneen lakimiehen osaamista, asiantuntemusta, käytännön kokemusta ja verkostoja.

Ohjelman suoritettuasi tunnet instituutin toiminnan ja olet hankkinut myös välimiehenä ja asiamiehenä toimimisessa hyödyllisiä tietoja välimiesmenettelystä. Olet kehittänyt valmiuksiasi keskustella ja viestiä välimiesmenettelyyn liittyvistä kysymyksistä ja tutkia niitä. Olet myös luonut ammatillisen verkoston välimiesmenettelyn alalla tai kehittänyt verkostojasi.

Kenelle ohjelma on tarkoitettu?

Ohjelma on tarkoitettu välimiesmenettelystä kiinnostuneille tai välimiesmenettelyä harjoittaville lakimiehille, jotka haluavat suorittaa ”välimiesmenettelyauskultoinnin”. Voit hakea ohjelmaan uran alussa tai muussa vaiheessa. Uran alkuvaiheessa olevilla hakijoilla ohjelman kesto on lähtökohtaisesti kaksi vuotta. Jos sinulla on aiempaa kokemusta alalta ja osallistut ohjelmaan secondmentina asianajotoimistosta tai yrityksestä, ohjelman kesto voidaan sopimuksen ja kokemuksesi mukaan sopia myös lyhyemmäksi, esimerkiksi 18 kuukaudeksi.

(lisää…)

Tallennettu kategorioihin Uutiset |

Six Questions to Antti Järvinen

 

Six Questions to Antti Järvinen, Partner at Frontia Attorneys at Law Ltd, FAI Board Member

 

What is the most enjoyable part of your work?

Having the chance to help our clients in matters that are important to them and work together with colleagues who I consider the best in the market.

What is most challenging in your work?

I think every case is a positive challenge. A litigator needs to feel challenged, push ahead and turn every stone. A very important, though sometimes underestimated part of a litigator’s work is to discover and profoundly understand the parties’ strategic goals and business drivers underlying a dispute. It is critical to consider these issues thoroughly also in order to help the client reach a rational settlement, when possible, and avoid unnecessary proceedings.

(lisää…)

Tallennettu kategorioihin Uutiset |

Solja Seppänen started as a trainee at the FAI

 

Solja Seppänen started as a part-time trainee at the FAI. Seppänen is a sixth-year law student from the University of Turku currently  participating in the masters thesis project titled “Theory and Practice of Law of Obligations” lead by Professor Mika Viljanen.

At the FAI, Seppänen will assist in case management, communications and organisation of events. Further, Seppänen will participate in various research tasks and general office work.

 

 

“A traineeship at the FAI gives me a unique insight into the dispute resolution market. It gives me an opportunity to learn about theory and practice of arbitration, not just through one or two cases but from the perspective of a number of cases pending at the Institute. Further, I have already met many of the biggest stars of the arbitration scene in Finland and started to develop my arbitration network at conferences”, Seppänen says.

The FAI Secretary General, Santtu Turunen, welcomes Solja Seppänen to the Institute and underlines the many functions of a trainee programme for the FAI.

”We are happy to have Solja join the FAI team. I am sure that Solja will benefit a lot from the case management team’s expertise on what arbitration is about. For the FAI, the trainee programme is not primarily about having more hands in the office but more about a way to give back to the community and introduce new talented and enthusiastic people to arbitration. The FAI will continue to develop ways to create stepping stones to the arbitration industry”, Turunen says.

Tallennettu kategorioihin Uutiset |

FAI Award Checklist and FAI Tax Guidelines published in English

 

The FAI has published the FAI Award Checklist and the FAI Tax Guidelines in the English language.

The FAI Award Checklist aims to support the arbitral tribunal in the drafting of arbitral awards under the Arbitration Rules and the Rules for Expedited Arbitration of the Finland Chamber of Commerce. The checklist is not exhaustive nor binding on the arbitral tribunal but intended to give general recommendations for a high-quality and enforceable award.

The purpose of the FAI Tax Guidelines is to draw the arbitrators’ attention to tax issues related to the arbitrator’s fee and expenses. The guidelines, however, do not exempt the arbitrator from verifying the tax treatment of his/her fee and expenses.

Both publications are also available in Finnish on our website.

Tallennettu kategorioihin Uutiset |

The FAI partnered with the IPR University Center for two panels on IP arbitration at the Helsinki IP Summit – 23-24 October 2019

 

The FAI partnered with the IPR University Center for two panels on IP arbitration at the Helsinki IP Summit held on 23 and 24 October.

The first panel discussed “Why and how to agree on arbitration in IPR Contracts/Disputes?”. Moderated by Santtu Turunen (FAI Secretary General), the speakers of the panel were Niklas Östman (Partner, Roschier Attorneys), Antti Järvinen (Partner, Frontia/Member of the FAI Board), Bernt Juthström (Partner, Waselius & Wist), Sakari Salonen (Partner, Castrén & Snellman) and Marco Torsello (Partner, Arblit/Professor, University of Verona and NYU School of Law).

 

(lisää…)

Tallennettu kategorioihin Uutiset |

FAI Partners with IPR University Center for Two Panels on IP Arbitration at the Helsinki IP Summit – 23-24 October 2019

 

The FAI partners with the IPR University Center for two panels on IP arbitration at the Helsinki IP Summit on 23-24 October.

Helsinki IP Summit is the biggest IP event in Scandinavia. It will connect people from all the areas of intellectual property. The Summit is targeted to IP practitioners, business leaders, start-ups, law and business students and academics in the IP field. The event is organised by the IPR University Center, a joint institute of six Finnish universities whose function is to coordinate and promote education and research connected to intellectual property rights.

The Summit features two panels on arbitration.

(lisää…)

Tallennettu kategorioihin Uutiset |