Keskuskauppakamarin välimieslautakunta

Välimiesmenettely ja sovittelu ovat nopeita, kustannustehokkaita ja luottamuksellisia vaihtoehtoja liike-elämässä syntyvien riitojen ratkaisemiseksi.

Keskuskauppakamarin välimieslautakunta määrää välimiehiä kotimaisiin ja kansainvälisiin välimiesmenettelyihin sekä hallinnoi menettelyjä, jotka käydään Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen tai nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimieslautakunta voi myös toimia nimeävänä tahona UNCITRAL välimiesmenettelysääntöjen mukaisissa menettelyissä. Lisäksi lautakunta hallinnoi Keskuskauppakamarin sovittelusääntöjen mukaisia menettelyjä.

Vuonna 1911 perustetulla lautakunnalla on vankka ja monipuolinen kokemus toiminnasta välimiesmenettelyn alalla. Vuonna 2013 uusitut Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysäännöt ja ammattitaitoinen, kansainvälinen hallitus  takaavat vahvan osaamisen yritysten riitojen käsittelyyn. Lautakunta toimii Keskuskauppakamarin yhteydessä, mutta on siitä toiminnallisesti riippumaton.