Mallisovittelulauseke

Asianosaiset voivat sopia sovittelusta ottamalla sovittelulausekkeen sopimukseensa. Asianosaiset voivat myös sopia sovittelusta sen jälkeen, kun riita heidän välillään on jo syntynyt.

 

Suositeltava mallisovittelulauseke:

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan ensisijaisesti Keskuskauppakamarin sovittelusääntöjen mukaisessa sovittelussa.

Huomautus: Osapuolten suositellaan lisäksi harkitsevan seuraavista seikoista sopimista:

(a) Sovittelun paikka on [kaupunki ja maa].
(b) Sovittelun kieli on [kieli].

Sovittelusääntöjen mukaisen menettelyn aloittaminen ei estä asianosaisia aloittamasta välimiesmenettelyä alla olevan lausekkeen mukaisesti.

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti.

Huomautus: Osapuolten suositellaan lisäksi harkitsevan seuraavista seikoista sopimista:

(a) Välimiesoikeus on [yksijäseninen / kolmijäseninen].
(b) Välimiesmenettelyn paikka on [kaupunki ja maa].
(c) Välimiesmenettelyn kieli on [kieli].