Hakemusmaksu

Asianosaisen on maksettava aloittamishakemuksen yhteydessä sovittelusääntöjen liitteen I 1 §:n hakemusmaksu. Hakemusmaksu on EUR 1 500.

Mikäli asianosaiset ovat toimittaneet hakemuksen sovittelun aloittamiseksi yhdessä, asianosaisten tulee vastata hakemusmaksusta tasaosuuksin, elleivät asianosaiset ole sopineet muuta.

Hakemusmaksu ei ole arvonlisäveronalaista.

Hakemusmaksu luetaan osaksi sovittelusääntöjen liitteen I 4 §:n hallinnointimaksua. Hakemusmaksu otetaan huomioon sen maksaneen asianosaisen hyväksi lautakunnan määrätessä sovittelusääntöjen liitteen I 2 §:n kuluennakon.

Hakemusmaksua ei palauteta maksajalle. Se palautetaan vain tilanteessa, jossa yksi asianosaisista on vastustanut FAI-sovittelua tai jättää vastaamatta aloittamishakemukseen lautakunnan asettamassa määräajassa ja lautakunta julistaa sovittelun päättyneeksi sovittelusääntöjen 4.3 §:n mukaisesti.

 

Pankkiyhteystiedot

Hakemusmaksu on maksettava Keskuskauppakamarin pankkitilille:

Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike
IBAN: FI23 1200 3000 0539 91
BIC/SWIFT: NDEAFIHH
Maksun saaja: Keskuskauppakamari

Yksilöi sovittelun osapuolet maksun viestiosassa.