Käyttöehdot

Näitä ehtoja sovelletaan Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan (jäljempänä ”lautakunta”) internetsivuihin (jäljempänä ”sivut”) ja sivujen käyttöön.

Sivujen ylläpitäminen

Lautakunta ylläpitää sivuja. Sivut esitetään sellaisina kuin ne kulloinkin ovat. Lautakunnalla on oikeus milloin tahansa muuttaa sivujen sisältöä, niiden toimintaa tai näitä käyttöehtoja taikka rajoittaa sivujen käyttöä tai lopettaa niiden ylläpitäminen.

Sivut on laadittu huolellisesti sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti, ja niitä pyritään tarvittaessa päivittämään. Lautakunta tai Keskuskauppakamari ei kuitenkaan takaa sivuilla esitettyjen tietojen oikeellisuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta.

Tekijänoikeudet

Lautakunnalla on tekijänoikeus sivuilla julkaistuun aineistoon. Jos tekijänoikeus joiltain osin kuuluu kolmannelle osapuolelle, lautakunnalla tai Keskuskauppakamarilla on käyttöoikeus aineistoon. Aineistoa saa lainata kulloinkin voimassa olevan tekijänoikeuslain (404/1961) ja muun lainsäädännön mukaisesti. Lainattaessa lähde on ilmoitettava.

Tekijänoikeutta ei ole lakeihin ja asetuksiin, viranomaisen tai muun julkisen toimielimen päätöksiin ja lausumiin tai muuhun tekijänoikeuslain 9 §:ssä tarkoitettuun aineistoon.

Sivuilla esiintyvät tunnusmerkit ovat lautakunnan, Keskuskauppakamarin tai kolmannen osapuolen tavaramerkkejä.

Vastuuvapaus

Lautakunta tai Keskuskauppakamari ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu sivuilla olevien tietojen käytöstä, sivuilla olevista puutteista tai virheistä taikka siitä, että sivut eivät ole käytettävissä.

Lautakunta tai Keskuskauppakamari ei myöskään vastaa mistään kolmannen osapuolen tuottamasta palvelusta, vaikka tällaiseen palveluun viitattaisiin näillä sivuilla, eikä sivuilla sijaitsevien tai sivuilla esitettyjen linkkien kautta saatavilla olevista sivuista tai niillä olevista tiedoista.