Skillnaderna mellan skiljeförfarande enligt skiljedomsinstitutets regler och förenklat skiljeförfarande