Centralhandelskammarens skiljedomsinstitut

Skiljedomsinstitutet administrerar skiljeförfaranden på vilka institutets regler tillämpas samt utser skiljemän och medlare. Skiljedomsinstitutet utser skiljemän för såväl inhemska som internationella skiljeförfaranden.

Skiljedomsinstitutet kan dessutom fungera som utseende myndighet enligt UNCITRALs regler om skiljeförfaranden.

Skiljedomsinstitutet inrättades år 1911. Sedan 1919 har det verkat som en självständig och oberoende enhet inom Centralhandelskammaren.