Historia

År 1909 föreslog Vasa handelsförening att ett skiljedomsinstitut skulle grundas. De första reglerna för institutet uppgjordes 1910 och verksamheten inleddes 1911. I början hette institutet Helsingfors handels-, industri- och fartygstrafiksskiljedomsinstitut.  Senare användes namnet Helsingfors skiljedomsinstitut. Från och med 1919 har institutet verkat inom ramen för Centralhandelskammaren och heter nuförtiden Centralhandelskammarens skiljedomsinstitut.

Under de första 30 verksamhetsåren löstes ca 300 tvistemål i skiljedomsinstitutets skiljeförfaranden. Under de senaste tio åren har Centralhandelskammarens skiljedomsinstitut utsett skiljenämnd i 518 tvistemål.