Instruktioner och bestämmelser

Riktlinjer för skiljemän

Förfarande i enlighet med Centralhandelskammarens skiljedomsregler, i kraft fr.o.m. den 1 januari 2020:

Engelska    pdf
Finska        pdf
Svenska     pdf

Förfarande i enlighet med Centralhandelskammarens regler för förenklat skiljeförfarande, i kraft fr.o.m. den 1 januari 2020:

Engelska    pdf
Finska        pdf
Svenska     pdf

 

Förfarande i enlighet med Centralhandelskammarens skiljedomsregler, i kraft fr.o.m. den 1 juni 2013:

Engelska    pdf
Finska        pdf
Svenska     pdf

Förfarande i enlighet med Centralhandelskammarens regler för förenklat skiljeförfarande, i kraft fr.o.m. den 1 juni 2013:

Engelska    pdf
Finska        pdf
Svenska     pdf

 

Instruktion gällande använding av sekreterare

Förfarande i enlighet med Centralhandelskammarens skiljedomsregler eller Centralhandelskammarens regler för förenklat skiljeförfarande, i kraft fr.o.m. den 1 juni 2013 och i kraft fr.o.m. den 1 januari 2020:

Engelska    pdf
Finska        pdf
Svenska     pdf

Förfarande i englighet med Regler för Centralhandelskammarens skiljedomsinstitut från år 1993 eller Centralhandelskammarens Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande från år 2004:

Engelska    pdf
Finska        pdf
Svenska     pdf

 

Riktlinjer för skatt

Engelska    pdf
Finska        pdf