Kalkylator (påkallelseskrift inlämnad 1.6.2017 eller senare)

Kalkylatorn kan tillämpas på skiljeförfaranden där påkallelseskriften har inlämnats till institutet 1.6.2017 eller senare. Med kalkylatorn kan man räkna ut den administrativa avgiften samt riktgivande arvode för skiljenämnden.

En ansökningsavgift betalas i samband med en påkallelseskrift för skiljeförfarande, ett genkäromål, kvittningsyrkande eller en anslutningsansökan. Du kan kontrollera ansökningsavgiftens storlek här. Ansökningsavgiften räknas som en del av den administrativa avgiften, och tas i beaktande till förmån för den part som har betalat den när institutet fastställer ett förskottsbelopp.

Om det omtvistade värdet är i annan valuta än euro, använd valutaomvandlare: http://www.oanda.com/lang/sv/currency/converter/