Blanketter

Ifall ni så vill kan ni använda blanketterna som hittas nedan för att upprätta en påkallelseskrift för skiljeförfarande eller för att upprätta svarandens svar på påkallelseskriften. Blanketterna är anpassade för både skiljeförfarande enligt Centralhandelskammarens skiljedomsregler och skiljeförfarande enligt Centralhandelskammarens regler för förenklat skiljeförfarande.

Påkallelseskriften och svaret skall inges på skiljeförfarandets språk i enlighet med parternas avtal. Om parterna inte har avtalat om skiljeförfarandets språk ska påkallelseskriften och svaret inges på det språk som skiljeavtalet är skrivet på.

Påkallelseskrift

Svar på påkallelsekriften

  • Svar (svarsblanketten på svenska)
  • Answer (svarsblanketten på engelska)
  • Vastaus (svarsblanketten på finska)