Modellklausuler

Parterna skall överenskomma skriftligt om skiljeförfarande. Centralhandelskammaren rekommenderar företag att använda skiljeklausuler i alla avtal.

De rekommenderade skiljeklausulerna på olika språk öppnas från dessa länkar.

Skiljeklausul

Skiljeklausul för förenklat skiljeförfarande