Bankuppgifter

Betala ansökningsavgiften till följande konto:

Nordea Bank Abp
IBAN: FI23 1200 3000 0539 91
BIC/SWIFT: NDEAFIHH
Mottagare: Centralhandelskammaren

Ange parternas namn i meddelandefältet.

Bifoga kvitto på betalningen till påkallelseskriften, genkäromålet/kvittningsyrkandet eller anslutningsansökan.