Lomakkeet

Halutessasi voit käyttää alla olevia lomakkeita välimiesmenettelyn aloittamishakemuksen ja vastaajan aloittamishakemukseen toimitettavan vastauksen laatimista varten. Lomakkeet soveltuvat sekä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen että Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaiseen välimiesmenettelyyn.

Aloittamishakemus ja vastaus on laadittava kielellä, jonka asianosaiset ovat sopineet välimiesmenettelyn kieleksi. Sopimuksen puuttuessa aloittamishakemus ja vastaus on laadittava kielellä, jolla välityssopimus on kirjoitettu.

Hakemus välimiesmenettelyn aloittamiseksi

Vastaus aloittamishakemukseen

  • Vastaus (vastauslomake suomeksi)
  • Answer (vastauslomake englanniksi)
  • Svar (vastauslomake ruotsiksi)