Hakemusmaksu

Säännöt 1.1.2020 alkaen

Välimiesmenettelyn aloittamishakemuksen, sääntöjen 8 §:n vastakanteen tai kuittausvaatimuksen ja sääntöjen 11 §:n liittämishakemuksen yhteydessä on maksettava seuraava hakemusmaksu:

  • Välimiesmenettelysääntöjen hakemusmaksu: EUR 3 000
  • Nopeutetun menettelyn sääntöjen hakemusmaksu: EUR 2 500

Hakemusmaksu ei ole arvonlisäveronalaista.

Hakemusmaksua ei palauteta maksajalle. Hakemusmaksu luetaan osaksi sääntöjen liitteen II 3 §:n hallinnointimaksua ja otetaan huomioon sen maksaneen asianosaisen hyväksi lautakunnan määrätessä sääntöjen liitteen II 2 §:n kuluennakon.

Hakemusmaksu on maksettava Keskuskauppakamarin pankkitilille.

Tosite hakemusmaksun maksamisesta on liitettävä välimiesmenettelyn aloittamishakemukseen, vastaajan vastaukseen, jos vastaaja esittää vastakanteen tai kuittausvaatimuksen sekä liittämishakemukseen.

 

Säännöt 1.6.2013 alkaen

Välimiesmenettelyn aloittamishakemuksen, sääntöjen 8 §:n vastakanteen tai kuittausvaatimuksen ja sääntöjen 10 §:n liittämishakemuksen yhteydessä on maksettava hakemusmaksu.

Välimiesmenettelysääntöjen hakemusmaksu:

  • EUR 3 000, jos vaatimusten määrä on enintään 2 000 000
  • EUR 5 000, jos vaatimusten määrä on EUR 2 000 001–EUR 10 000 000
  • EUR 8 000, jos vaatimusten määrä on enemmän kuin EUR 10 000 000
  • Jos riidan rahamääräistä arvoa ei voida määrittää, hakemusmaksu on EUR 5 000

Nopeutetun menettelyn sääntöjen hakemusmaksu:

  • EUR 2 500, jos vaatimusten määrä on enintään EUR 2 000 000
  • EUR 5 000, jos vaatimusten määrä on EUR 2 000 001–EUR 10 000 000
  • EUR 8 000, jos vaatimusten määrä on enemmän kuin EUR 10 000 000
  • Jos riidan rahamääräistä arvoa ei voida määrittää, hakemusmaksu on EUR 5 000

Hakemusmaksu ei ole arvonlisäveronalaista.

Korkovaatimusta ei oteta huomioon riidan arvoa laskettaessa. Jos korkovaatimuksen määrä kuitenkin ylittää pääomavaatimuksen määrän, riidan arvo lasketaan korkovaatimuksen määrän perusteella, eikä pääomavaatimuksen määrää oteta tällöin huomioon.

Muussa valuutassa kuin euroissa esitetyn vaatimuksen muuntamisessa euromääräiseksi käytetään sen päivän valuuttakurssia, jona välimiesmenettelyn aloittamishakemus on toimitettu lautakunnalle tai jona uusi vaatimus, vastakanne- tai kuittausvaatimus taikka vaatimuksen muutos on esitetty.

Hakemusmaksua ei palauteta maksajalle. Hakemusmaksu luetaan osaksi välimiesmenettelysääntöjen liitteen II 4 §:n hallinnointimaksua ja otetaan huomioon sen maksaneen asianosaisen hyväksi lautakunnan määrätessä välimiesmenettelysääntöjen liitteen II 2 §:n kuluennakon.

Hakemusmaksu on maksettava Keskuskauppakamarin pankkitilille.

Tosite hakemusmaksun maksamisesta on liitettävä välimiesmenettelyn aloittamishakemukseen, vastaajan vastaukseen, jos vastaaja esittää vastakanteen tai kuittausvaatimuksen sekä liittämishakemukseen.