Ohjeet ja määräykset

Välimiehen ohjeet

1.6.2013 voimaan tulleiden välimiesmenettelysääntöjen mukainen menettely:

Englanti    pdf
Suomi       pdf
Ruotsi       pdf

1.6.2013 voimaan tulleiden nopeutetun menettelyn sääntöjen mukainen menettely:

Englanti   pdf
Suomi      pdf
Ruotsi      pdf

 

Ohje sihteerin käytöstä

1.6.2013 voimaan tulleiden välimiesmenettelysääntöjen ja nopeutetun menettelyn sääntöjen mukainen menettely:

Englanti   pdf
Suomi      pdf
Ruotsi      pdf

Vuoden 1993 sääntöjen ja vuoden 2004 nopeutetun menettelyn sääntöjen mukainen menettely:

Englanti    pdf
Suomi       pdf
Ruotsi       pdf

 

Vero-ohje

Suomi       pdf

 

FAI-välitystuomion tarkistuslista

Suomi       pdf