Laskuri (hakemus 1.6.2013 – 31.5.2017)

Laskuri soveltuu välimiesmenettelyyn, jonka hakemus on toimitettu välimieslautakunnalle 1.6.2013 tai sen jälkeen, kuitenkin viimeistään 31.5.2017 (hakemus 1.6.2017 tai sen jälkeen, ks. erillinen laskuri). Laskurilla voit laskea hallinnointimaksun ja suuntaa-antavan välimiesoikeuden palkkion.

Välimiesmenettelyn aloittamishakemuksen, vastakanteen tai kuittausvaatimuksen ja liittämishakemuksen yhteydessä maksettavan hakemusmaksun määrän voit tarkistaa täältä. Hakemusmaksu luetaan osaksi hallinnointimaksua ja otetaan huomioon sen maksaneen asianosaisen hyväksi lautakunnan määrätessä kuluennakon.

Jos riidan arvo on muussa valuutassa kuin euroissa, käytä valuuttalaskuria: http://www.oanda.com/currency/converter/.