Säännöt

Välimieslautakunnalla on välimiesmenettelysäännöt ja nopeutetun välimiesmenettelyn säännöt. Nopeutettu menettely sopii parhaiten melko selväpiirteisten ja suppeahkojen riitojen ratkaisemiseen.