Nopeutetun menettelyn säännöt

Nopeutettu välimiesmenettely soveltuu parhaiten pienehköjen selväpiirteisten riitojen ratkaisemiseen.

Nopeutetussa välimiesmenettelyssä riidan ratkaisee yksi välimies ja välitystuomio on annettava 3 kuukaudessa.

 

Säännöt 1.1.2020 alkaen

Englanti    pdf
Suomi       pdf
Ruotsi       pdf

 

Säännöt 1.6.2013 alkaen (liitteen II taulukot A ja B uudistettu 1.6.2017 alkaen)

Nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen liitteen II taulukot A ja B on uudistettu 1.6.2017 alkaen. Taulukot A ja B tulevat voimaan 1.6.2017 ja ne korvaavat 1.6.2013 voimaan tulleet aiemmat taulukot. Taulukkoja A ja B sovelletaan välimiesmenettelyyn, joka on tullut vireille 1.6.2017 tai sen jälkeen riippumatta siitä, mitä versiota säännöistä kysymyksessä olevaan välimiesmenettelyyn sovelletaan.

Englanti     pdf
Suomi        pdf
Ruotsi        pdf
Venäjä       pdf
Espanja     pdf
Saksa        pdf

 

Säännöt 1.6.2013 alkaen

Englanti    pdf
Suomi       pdf
Ruotsi       pdf
Venäjä      pdf
Espanja    pdf

 

Vuoden 2004 säännöt

Englanti   pdf
Suomi      pdf
Ruotsi      pdf