Regler

Skiljedomsinstitutet har skiljedomsregler och regler för förenklat skiljeförfarande. Förenklat skiljeförfarande lämpar sig bäst för lösandet av klara och små tvister.